Logo NCN Jak przebiegał proces zakorzeniania się chrześcijaństwa w Chinach? W jaki sposób udało się pogodzić chrześcijańską koncepcję Boga z tradycyjnymi wierzeniami? Odpowiedzi na te pytania będzie poszukiwała doktorantka z Wydziału Filozofii KUL i pracownik dydaktyczny II Katedry Sinologii mgr Zhenxu Fan. Jej projekt otrzymał dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki.

 

Projekt Adaptacja chrześcijańskich wierzeń odnośnie Boga i duszy w myśli chińskiej: Nowe spojrzenie na dziedzictwo wczesnych katolickich misjonarzy i konwertytów w XVII-XVIII wieku otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu PRELUDIUM 19. W konkursie o fundusze na badania mogły ubiegać się osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Dofinansowanie wyniesie 118 585 zł. Grant będzie realizowany we współpracy z uniwersytetami w Hongkongu i Tajwanie.

 

Serdecznie gratulujemy!