philosophia_2362

 

 

 

 

Jerzy Gwiazda

 

Philosophia - historia czasopisma, minione wydania

 

 

          Wersja do druku: Historia czasopisma "Philosophia".pdf

 

 

Pierwszy numer czasopisma „Filozofia” wydany został w listopadzie 1954. „Filozofia” była początkowo Czasopismem Naukowym Studentów Wydziału Filozoficznego KUL. Przez czas dwóch lat wydano osiem numerów periodyku. Kuratorem pisma był o. dr Albert M. Krąpiec OP. „Filozofię” redagował Tymczasowy Komitet Studentów, w składzie zmiennym, którego trzon stanowili: mgr Antoni Stępień (redaktor naczelny), Władysław Stróżewski (sekretarz), mgr Janusz Kostrzewski, Mirosław Kwiatkowski, Jerzy Rebeta oraz Izolda Bańkowska.

 

nr 1, listopad 1954

nr 2, grudzień 1954

nr 3, luty-marzec 1955

nr 4, kwiecień 1955

nr 5

nr 6, grudzień-styczeń 1955

nr 7, luty-maj 1956

nr 8, październik-listopad 1956

 

Wznowienia czasopisma po ponad dwudziestu latach przerwy wydawniczej dokonało Koło Filozoficzne Studentów KUL w roku 1977. Pierwszy numer wznowionej serii wydany został w maju tego roku, był to już numer dziewiąty od początku powstania periodyku. W skład Komitetu Redakcyjnego wchodzili: Włodzimierz Dłubacz (redaktor naczelny), Wojciech Chudy (zastępca redaktora naczelnego, późniejszy redaktor naczelny), Henryk Bejer (sekretarz), Stanisław Bartko oraz Stanisław Judycki, później także Grzegorz Grzechnik i Janina Polak. Kuratorem pisma był najpierw doc. dr hab. Jan Czerkawski, zastąpił go później dr Stanisław Kiczuk. Wydano osiem numerów:

 

nr 1 (9), maj 1977

nr 2 (10), styczeń 1978

nr 3 (11), czerwiec 1978

nr 4 (12), listopad 1978

nr 5 (13), grudzień 1979

nr 6 (14), październik 1980

nr 7 (15), 12 grudnia 1981

nr 8 (16), sierpień 1983

 

 

Po kolejnej przerwie, trwającej prawie cztery lata, wydawanie „FILOZOFII” jako półrocznika Koła Filozoficznego Studentów KUL stanowiącej tym razem materiały do użytku wewnętrznego wznowiono w styczniu 1987 roku. W skład redakcji wchodzili: redaktor naczelny Mieszko Kardyni, sekretarz Ryszard Puciato oraz Zespół. Kuratorami pisma byli mgr Krzysztof Wroczyński oraz dr Piotr Jaroszyński.

Wydano następujące numery:

 

nr 17, styczeń 1987

nr 18, 9 czerwiec 1987

nr 19

nr 20-21, październik 1988 / marzec 1989

nr 22

 

Wydawanie periodyku wznowiono po raz kolejny w roku 1993 nakładem Redakcji Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Inicjatorem było tym razem także Koło Studentów Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Za opracowanie redakcyjne i skład komputerowy odpowiedzialni byli Marek Krakowski oraz Kazimierz Dudkiewicz. Wydano tylko jeden numer:

 

nr 1 (23) 1993, rok XXVII

 

Numer 24 czasopisma Koła Filozoficznego Studentów KUL redagowali Kazimierz Dudkiewicz oraz Jarosław Kinal:

 

nr 24, 1995

 

Publikację „Filozofia. Wzloty i upadki” wydano w roku 1998 nakładem Redakcji Wydawnictw KUL. Opracowania redakcyjnego dokonał Arkadiusz Gudaniec i Aleksander Nyga.

 

nr 25, 1998

 

Pod zmodyfikowaną nazwą („PHILOSOPHIA”) Koło Filozoficzne Studentów KUL wydało w roku 2006 trzy numery periodyku. Redaktorem naczelnym była Karolina Paczoska, jej zastępcą ks. Przemysław Ćwiek, sekretarzem Magdalena Fara, korektę wprowadzała natomiast Karolina Struż.

 

nr 1 (26), 2006

nr 2 (27), 2006

nr 3 (28), 2006

 

W czerwcu 2009 roku powstałą strona internetowa czasopisma jako podstrona kul.pl.

 

W lutym 2010 roku wydano jeden numer czasopisma. Redaktorem naczelnym był Jerzy Gwiazda, zastępcą Błażej Gębura; artykuły recenzuje s. mgr Edyta Kapica, adjustację wprowadziła Agnieszak Pyczek oraz s. mgr Edyta Kapica, projekt okładki wykonał Marcin Jabłoński, za skład odpowiedzialna była Magdalena Stasak.

 

nr 1(29), 2010

Autor: Jerzy Gwiazda
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2010, godz. 20:18 - Jerzy Gwiazda