Numer 2(30) VI 2010

PDF: Philosophia Nr 2(30) VI 2010.pdf

Philosophia2.30.VI.2010.jpg

 

 

W TEMATYCE TYGODNIA FILOZOFICZNEGO

 

mgr Edyta Kapica
52. Tydzień Filozoficzny o szczęściu i szczęśliwości


Klara Tomaszek
O nieszczęściu, które daje filozofia


ARTYKUŁY

 

Martyna Zimmermann
„Nowe myślenie” jako hermeneutyczny
klucz w filozofii Franza Rosenzweiga


mgr Edyta Kapica
O intelektualna odwagę: św. Tomasza z Akwinu koncepcja duszy


mgr Joanna Kieres
Problem dualizmu


Z PRAC PROSEMINARYJNYCH


Anna Gołebiewska
Integralność badań naukowych


Jerzy Gwiazda
Entymemat u Arystotelesa


RECENZJA


Jacek Jarocki

O klasyczności filozofii klasycznej uwag kilka

Autor: Jerzy Gwiazda
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2010, godz. 17:01 - Jerzy Gwiazda