Philosophia nr 1 (26) 2006r.

 

 

W numerze:

 

Karolina Paczoska
W poszukiwaniu prawdy o własnej miłości


Ks. Przemysław Ćwiek
Kryzys integracji. Francja widziana oczami turysty


Magdalena Fara
Filozof(ia) w szkole


Jarosław Ćwiek-Karpowicz
Polityka a etyka w koncepcji Maxa Webera i Arystotelesa


Tomasz Lelonek
Metanarracja o Eutrapelii 2005

 

 

Czytaj: Philosophia1.26.2006.pdf

Karolina Paczoska
W poszukiwaniu prawdy o własnej miłości ............................................................. 2
Ks. Przemysław Ćwiek
Kryzys integracji. Francja widziana oczami turysty.............................................. 5
Magdalena Fara
Filozof(ia) w szkole ............................................................................................. 10
Jarosław Ćwiek-Karpowicz
Polityka a etyka w koncepcji Maxa Webera i Arystotelesa.................................. 14
Tomasz Lelonek
Metanarracja o Eutrapelii 2005........................................................................... 16
Autor: Jerzy Gwiazda
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2010, godz. 16:20 - Jerzy Gwiazda