Nr 4(32) I 2012

 

Philosophia_Nr4_32_.pdf

 

Okladka_Philosophia_Nr4_32_.pdf

Okladka_Philosophia_Nr4_32_.jpg

 

 

 

 

A R T Y K U Ł Y
Michał Chęciński
Między materią a formą. Ostatnie tomy poezji Czesława Miłosza a filozofia Tomasza z Akwinu


Marcin Czakon
Kilka uwag o kryterium racjonalności dla problemów decyzji w warunkach niepewności


Maciej Czerniakowski
Gothic and God in “Interview with the Vampire”

by Anne Rice


Kazimierz Rynkiewicz
Der tugendhafte Weg zum Erfolg eines Glücklichen (cz. I)

 

 

S P R A W O Z D A N I A
Anna Gołębiewska
Sprawozdanie XXIII Sympozjum Arystotelesowskiego
z 2011 roku “Główne pojęcia filozofii Arystotelesa”

 

 

P O E Z J A
Agnieszka Niezgoda
Łoskot kości w portyku

Autor: Mateusz Kulczycki
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2013, godz. 21:49 - Mateusz Kulczycki