Numer 3(31) luty 2010


PDF: Philosophia Nr 3(31) luty 2011.pdf

 

 Philosophia3.31.II.2011.jpg

ARTYKUŁY

 

mgr Tomasz Markiewka
Postmodernizm przeciw postmodernizmowi


mgr Aleksandra Szulc
Rozwiązania paradoksu “kota bez ogona” w wybranych koncepcjach ontologicznych


mgr Adam Paweł Kubiak
Dlaczego umieramy? Wobec pytania o śmierć cielesną – krótko i po chrześcijańsku

 

Błażej Gębura
Dowód ontologiczny w świetle założeń filozofii Davida Hume’a


Milena Jakubiak
Zewnętrzne istnienie przedmiotów w “Traktacie o naturze ludzkiej” Davida Hume’a

 


SPRAWOZDANIA

 

Anna Gołębiewska
Sprawozdanie z XXII Sympozjum Arystotelesowskiego z 2010 roku “Główne pojęcia filozofii Arystotelesa”

 


RECENZJE


Marcin Czakon

Paweł Cabała, “Wprowadzenie do prakseologii.
Przegląd zasad skutecznego działania”

Autor: Jerzy Gwiazda
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2011, godz. 14:37 - Jerzy Gwiazda