• sport,
  • muzyka klasyczna,
  • światowa literatura piękna,
  • historia sztuki.
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2008, godz. 17:15 - Ewa Zięba