1. Podejście systemowe we współczesnej psychologii polskiej. Lublin 1995: RW KUL.
  2. A może inaczej ? Komentarze psychologiczno-pastoralne na niedziele roku liturgicznego. Lublin 1999: Wyd. Norbertinum.
  3. Tajemnica zawodowa psychologa. Lublin 2001: RW KUL.
  4. Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości. Lublin 2001: Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach.
  5. Tajemnica zawodowa w relacjach osobowych. Lublin 2002: TN KUL.
  6. Dylematy etyczno zawodowe psychologa. <Red.>. Lublin 2002: TN KUL.
  7. Wybrane zagadnienia z psychologii pastoralnej. Siedlce - Opole 2004: Wyższe Seminarium Duchowne.
  8. Błogosławiony Honorat Koźmiński patron Białej Podlaskiej. Siedlce – Biała Podlaska 2007.
  9. Psycholog jako zawód zaufania społecznego. Lublin 2007: TN KUL.
  10. Wybrane zagadnienia z medycyny pastoralnej. Lublin 2007: Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach.

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2008, godz. 17:14 - Ewa Zięba