SEMESTR II

 

 

 

Literatura polska po 1918 roku (ćwiczenia)

 

Teatr polski po 1945

MROŻEK Sławomir: Tango, Emigranci.

Klasycyzm w poezji

HERBERT Zbigniew, Wiersze.

Judaica

STRYJKOWSKI Julian: Austeria.

Polski esej

STEMPOWSKI Jerzy: W dolinie Dniestru, Esej berdyczowski, O współczesnej formacji humanistycznej, Esej dla Kasandry.

Pesymizm, sceptycyzm dystans w poezji

RÓZEWICZ Tadeusz, Wiersze; SZYMBORSKA Wisława, Wiersze.

Reportaż

KAPUŚCIŃSKI Ryszard: Cesarz lub Imperium.

„Mistrz?”

MIŁOSZ Czesław: Rodzinna Europa.

Nowa Fala

KORNHAUSER Julian, ZAGAJEWSKI Adam: Świat nie przedstawiony.

Postmodernizm?

HUELLE Paweł: Weiser Dawidek.

Formacja “BruLionu”

ŚWIETLICKI Marcin: (do wyboru) Schizma, Czynny do odwołania, Zimne kraje.

 

REFERATY

1.      Ośrodki literackie i kulturalne na emigracji po 1945 roku.

2.      Literatura łagrowa i obozowa.

3.      Poezja lingwistyczna.

4.      Nurt wiejski w literaturze.

5.      Fantastyka naukowa.

6.      Kolokwium. Zbigniew Jarosiński, Literatura lat 1945-1975, Warszawa 2002.

7.      Film okresu PRL-u. Najciekawsi reżyserzy i adaptacje filmowe polskiej literatury.

8.      Pisarze uwikłani w system komunistyczny.

9.      Strategie walki z cenzurą. Literatura podziemna.

10.    Kolokwium. Anna Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego, Warszawa 2007, s. 11-166.

11.    Literatura „małych ojczyzn”.

 

 

 

 

Literatura polska po 1989 roku (ćwiczenia)

 

1.      M. Bieńczyk, Tworki

2.      E. Tkaczyszyn-Dycki, Przewodnik dla bezdomnych niezależnie od miejsca zamieszkania (2000); Daleko stąd zostawiłem swoje dawne i niedawne ciało (2003); Przyczynek do nauki o nieistnieniu (2003); Dzieje rodzin polskich (2005)

3.      J. Grzerogczyk, Adieu (2006)

4.      T. Dąbrowski, Mazurek (2002); Te Deum (2005)

5.      A. Stasiuk, Jadąc do Babadag (2004); Fado (2006)

6.      J. Szuber, Lekcja Tejrezjasza i inne wiersze wybrane  (2003) Czerteż (2006), Pianie kogutów (2008)

7.      J. Sosnowski, Wielościan (2001), Apokryf Agłai (2001)

8.      T. Różycki, Świat i Antyświat (2003); Dwanaście stacji (2005); Kolonie (2006)

9.      O. Tokarczuk, Bieguni (2007)

10.  W. Bonowicz, Pełne morze (2006) albo Wybór większości i Wiersze z okolic (2007)

11.  J. Rudnicki, Śmierć czeskiego psa (2009)

 

 

REFERATY

 

1. S. Mrożek, Miłość na Krymie (1993); Wielebni (2000)

2. M. Podgórnik, Długi maj (2004, Opium i lament (2005)

3. J. Pilch, Narty Ojca Świętego (2004)

4. I. Karpowicz, Niehalo (2006); Cud (2007)

5. A. Bolecka, Biały kamień (1994)

6. I. Iwasiów, Rewindykacje. Kobieta czytająca dzisiaj (2002)

7. A. Zagajewski, Obrona żarliwości(2002); Poeta rozmawia z filozofem (2008)

8. P. Śliwiński, Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej (2002);  Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce (2007)

9. K. Orłoś, Drewniane mosty  (2001); Dziewczyna z ganku (2006)

10. E. Sonnenberg, Płonący tramwaj (2001); Pisane na piasku (2007)

11. P. Czapliński, Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości (2007)

 

Autor: Wiesław Felski
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2013, godz. 20:53 - Wiesław Felski