Urodzony 25 kwietnia 1973 roku w Tczewie. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do liceum im. F. Ceynowy w Świeciu, gdzie w 1992 roku zdał egzamin dojrzałości. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. W 1997 roku obronił magisterium na podstawie pracy: "Teologiczne implikacje odniesień wergiliańskich w Listach św. Hieronima" (promotor: ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann). 31 maja 1998 roku otrzymał, z rąk ks. bpa prof. dra hab. Jana Bernarda Szlagi, świecenia kapłańskie. W latach 1998-2000 pracował jaki wikariusz w parafii pw. św. Józefa w Tczewie. Od października 2000 roku studiował filologię polską w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 29 maja 2007 roku obronił rozprawę doktorską ("Poetyka biblijnych tłumaczeń Czesława Miłosza") napisaną na Seminarium Literatury Współczesnej pod kierunkiem dr hab. Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej (prof. KUL). Od 1 października 2007 roku jest pracownikiem naukowym KUL (Instytut Filologii Polskiej) oraz prowadzi wykłady (fonetyka pastoralna, metodologia pracy naukowej, retoryka) w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Jest również, od 2011 roku, wykładowcą w Wyższym Metropolitarnym Seminarium Duchownym w Lublinie wykładowcą Literatury religijnej.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2011, godz. 00:21 - Wiesław Felski