1. Modlitwa Pańska – obecność i rola w kulturze, 27 marca 2009, Lublin, KUL

2. Język-Szkoła-Religia V, 17-18 kwietnia 2009, Pelplin, UG

3. Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009 wobec przemian politycznych, społecznych i kulturowych, 26-27 maja 2009, Rzeszów, UR

4. Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze, 6-7 października 2009, Lublin, KUL

5. 20 lat z 7 wieków. Lublin podczas dwudziestolecia międzywojennego 1918-1939, 21 pażdziernika 2009, Lublin, KUL 

6.Księga Psalmów w tłumaczeniu Czesława Miłosza (tytuł wykładu), 37 maja 2009, UMK

7. Hiob biblijny, Hiob obecny w kulturze, 16-17 listopada 2009, Warszawa, UKSW

8. Literatura i rytuały, 7-9 czerwca 2010, Ciążeń, PAN

9. "Potrzeba sacrum". Literatura polska w okresie PRL-u, 21-23 października 2010, Lublin, KUL

10. Aktulaność poezji Czesława Miłosza (tytuł wykładu), 29 maja 2011, Rymanów, ZSP 

11. Język-Szkoła-Religia VI, 10-11 czerwca 2011, Pelplin, UG

12. Festiwal Miłosz: Wschód-Zachód, 26-30 listopada 2011, Poznań, UAM

13. Kulturnyje aspekty polskowo priedciedatelstwa w Jewropejskom Sojuzie. God Czesława Miłosza w Kazachstanie, 9 grudnia 2011, Astana (Kazachstan), Polska Ambasada w Kazachstanie i Euroazjatycki Uniwersytet im. L. N. Gumiliewa

14. Język-Szkoła-Religia VII, 25-26 maja 2012, Pelplin, UG

15. Pisarze wobec futbolu. Negacje, fascynacje, irytacje, 4-5 czerwca 2012, Lublin, KUL

16. Życie i twórczość Bolesława Prusa z perspektywy 100 lat, 13-16 czerwca 2012, Nałęczów, TN KUL

17. Dziecko żydowskie, 16-17 października 2012, Zamość, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego i KUL

18. "Sacrum" w literaturze polskiej po 1989 roku, 25-26 października 2012, Lublin, KUL

19. Koniec świata…… i co dalej? O tożsamości, chrześcijaństwie, cywilizacji europejskiej, paradygmacie krańcowości i nowego początku, 22-23 listopada 2012, Częstochowa, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

20. Współczesne literackie przekłady biblijne (tytuł wykładu), 16 grudnia 2013, PAT Wrocław

Autor: Wiesław Felski
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2014, godz. 18:00 - Wiesław Felski