Od 1999 roku lektorka języka polskiego jako obcego w czasie letnich kursów dla cudzoziemców w Szkole Języka i Kultury Polskiej KUL.

 

Od roku 2011 redaktor w Poradni Językowej Katedry Języka Polskiego KUL.

 

Autorka ćwiczeń na XI Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „Dyktando 2011”, Tarnogóra 7.04. 2011 oraz nadzorująca przebieg etapu wojewódzkiego.

 

Współautorka materiałów na etap szkolny i finał I Wojewódzkiego Konkursu Poprawności Językowej  „Mówię i piszę po polsku”, Krasnystaw 2013, przewodnicząca komisji konkursowej na etapie wojewódzkim,  11.04.2013.

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2014, godz. 17:09 - Małgorzata Nowak-Barcińska