studia magisterskie

1994-1999

filologia polska, WNH, KUL

1999

praca magisterska: Nazwy firm byłego województwa warszawskiego, pod kierunkiem: prof. dra hab. W. Makarskiego

studia doktoranckie

1999-2004

WNH, KUL
2011

Abrewiacje w tekstach z XVI-XVIII wieku (na podstawie druków ówczesnych i późniejszych), promotor – prof. dr hab. W. Makarski; recenzenci: prof. dr hab. J. Podracki, prof. dr hab. B. Walczak

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2011, godz. 12:49 - Agata Poręba