Inspektor ochrony danych (IOD) pełni funkcję punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą. Ponadto do zadań IOD zaliczyć należy m. in.:


a) informowanie o obowiązkach wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

b) monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, a także wewnętrznych polityk;

c) szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

d) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.Inspektor ochrony danych

mgr Aleksandra Pyka
iod (at)kul.pl
nr tel.: 81 445 32 30

 

Przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku w C-236. W celu umówienia terminu wizyty proszę o bezpośredni kontakt drogą poczty elektronicznej lub pod ww. numerem telefonu. 

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 26.08.2019, godz. 07:58 - Aleksandra Pyka