"Kultura a Rynek"

300pxflag_of_russia.svg

Formularz zgłoszeniowy


Osoba 1: 
Imie i nazwisko
Tytuł naukowy
Zajmowane stanowisko

Osoba 2: 
Imie i nazwisko
Tytuł naukowy
Zajmowane stanowisko

Osoba 3: 
Imie i nazwisko
Tytuł naukowy
Zajmowane stanowisko

Instytucja: 
Nazwa:
NIP:
Ulica i nr:
Miejscowosc:
Kod pocztowy:
tel.:
fax.:
E-mail.:

Adres, na który ma został wystawiona faktura VAT:
Nazwa:
Ulica i nr:
Miejscowosc:
Kod pocztowy:

 Autor: Krystyna Szawłowska
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2010, godz. 17:00 - Alina Betlej