Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Jesiennym Sympozjum Biblijnym, które jest organizowane przez INB KUL w dniach 23-24 października 2019 roku w Centrum Transferu Wiedzy KUL (CTW 113). W tym roku sympozjum poświęcone jest znakom i cudom w Biblii i nosi tytuł: Signs, Wonders and Mighty Works. God’s Activity in the History of Salvation”  (Znaki, cuda i przejawy mocy. Działania Boga w historii zbawienia). 

 

Swoją obecność na sympozjum potwierdzili między innymi: Richard J. Bauckham (Ridley Hall, Cambridge, UK), Henry Pattarumadathil (Pontifical Biblical Institute, Roma, Włochy) oraz Anthony Giambrone (École biblique et archéologique française de Jérusalem).

 

Niebawem szczegółowy program.

 

 

Autor: Marcin Zieliński
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2019, godz. 21:36 - Marcin Zieliński