W dniu 30 marca 2021 r. odbyło się uroczyste wręczenie Księgi Jubileuszowej Panu Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin oraz 45. pracy naukowo-dydaktycznej na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL.

Księga Jubileuszowa Paragone. Pasaże sztuki, przygotowana pod redakcją dr Elżbiety Błotnickiej-Mazur i dr Anny Dzierżyc-Horniak z Instytutu Nauk o Sztuce KUL oraz dr hab. Magdaleny Howorus-Czajki, prof. UG ukazała się nakładem Wydawnictwa KUL.

Relacja z wydarzenia

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2021, godz. 13:25 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak