/ZIEMIA_CZLOWIEK_SZTUKA pdf/

 


 

 
 

 

PU6-52_500

 

 Przemijanie i pamiec - czas zatrzymany dłońmi artysty.

 


 

 

Zmysłowa cielesność i piękno cierpienia. Obrazy cielesności w sztuce, w: SZTUKA_I_REALIZM, Lublin 2014.

 


 

 

Suffering – Anger – Deformity- Ugliness. Problems of depicting internal states of man in the late Middle Ages on the basis of chosen examples of panel painting in Europe and in Poland ( PartI) w; Studia Antropologica Pogranicza historii sztuki i kultury pod red. U. M Mazurczak Lublin 2013.

 


 

 


 

 

 


 

 

 


 

Dzieło sztuki nowożytnej w przestrzeni kulturowej - sesja naukowa

 

KATEDRA HISTORII SZTUKI NOWOŻYTNEJ

INSTYTUT HISTORII SZTUKI

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

ZAPRASZAJĄ NA SESJĘ NAUKOWĄ PT.

Dzieło sztuki nowożytnej w przestrzeni kulturowej

KAZIMIERZ DOLNY NAD WISŁĄ 24-26 CZERWCA 2013

DOM PRACY TWÓRCZEJ KUL
„RAJCHERTÓWKA"
UL. PUŁAWSKA 94

 

FOLDER pdf

PLAKAT pdf

 


 

 

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2016, godz. 14:30 - Ireneusz Marciszuk