Kalendarium na rok akademicki 2012/2013

1 października 2012 r.
Rozpoczęcie roku akademickiego - Msza św. w Kościele Akademickim o godz. 9.00


8-10 października 2012 r.

Rekolekcje dla studentów (godziny rektorskie dla studentów I roku 12.00-14.00)


21 października 2012 r.

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2012/2013, immatrykulacja studentów, dzień wolny od zajęć dydaktycznych


22 października 2012 r.

Wspomnienie bł. Jana Pawła II


1 listopada 2012 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych


2 listopada 2012 r.

Dzień Zaduszny, dzień rektorski


8 grudnia 2012 r.

94. rocznica powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego


18 grudnia 2012 r.

Opłatek uniwersytecki


22 grudnia 2012 r. - 2 stycznia 2013 r.

Ferie z okazji świąt Bożego Narodzenia


25 stycznia 2013 r.

Ostateczny termin składania prac dyplomowych dla studentów kierunków studiów kończących się w semestrze zimowym, ostatni dzień zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym na studiach stacjonarnych


27 stycznia 2013 r.

Ostatni dzień zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym na studiach niestacjonarnych


28 stycznia - 11 lutego 2013 r.

Zimowa sesja egzaminacyjna


12-17 lutego 2013 r.

Przerwa międzysemestralna


12-18 lutego 2013 r.

Zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna


18 lutego 2013 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w semestrze letnim


22 lutego 2013 r.

91. rocznica śmierci ks. Idziego Radziszewskiego, założyciela i pierwszego Rektora KUL


27 marca - 2 kwietnia 2013 r.

Ferie Wielkanocne


2 maja 2013 r.

Dzień rektorski


13-17 maja 2013 r.

Kulturalia


20 maja 2013 r.

Święto Patrona Studentów bł. Piotra J. Frassatiego


30 maja 2013 r.

Boże Ciało, udział w procesji w parafii archikatedralnej


7 czerwca 2013 r.

Uroczystość NSPJ, Święto Patronalne KUL


9 czerwca 2013 r.

26. rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim


10 czerwca 2013 r.

W tym dniu zajęcia należy przeprowadzić zgodnie z planem obowiązującym w czwartek


11 czerwca 2013 r.

W tym dniu zajęcia należy przeprowadzić zgodnie z planem obowiązującym w piątek


13 czerwca 2013 r.

Ostateczny termin składania prac dyplomowych dla studentów kierunków studiów kończących się
w semestrze letnim, ostatni dzień zajęć dydaktycznych w semestrze letnim


14 -28 czerwca 2013 r.

Letnia sesja egzaminacyjna


12-23 września 2013 r.

Letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna

 

 

Kalendarium 2012/2013 (pdf)


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona