Najważniejszym kierunkiem badań Katedry Duchowości liturgicznej jest teologia liturgii w jej odniesieniu do życia chrześcijańskiego. Innym ważnym kierunkiem badań jest główny nurt Tradycji chrześcijańskiej pod kątem, wyraźnie obecnego w nim związku liturgii z duchowością. Liturgia jawi się tu jako źródło i cel życia Kościoła i chrześcijanina (głębia uczestnictwa w liturgii wyznacza głębię życia chrześcijańskiego). Bardzo ważny kierunek badań stanowi też analiza duchowości zakonów, wspólnot doskonałości chrześcijańskiej i ruchów chrześcijańskich pod katem jej związku z liturgią.

Autor: Zbigniew Głowacki
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2012, godz. 16:38 - Zbigniew Głowacki