Projekt Zwiększenie konkurencyjności spółki MakoLab S.A. dzięki zakupieniu badań naukowych prowadzących do powstania komponentu „smartcontract” opartego o metody logiki dla systemów Blockchain zakładający realizację całości badań na Wydziale Filozofii KUL przez zespół pracowników Katedry Podstaw Informatyki pod kierunkiem prof. Piotra Kulickiego został wybrany do finansowania w programie PARP Bony na innowacje dla MŚP.

Całkowity koszt projektu wynosi ponad 389 tys. zł, a kwota dofinansowania - ponad 269 tys. zł.

 

Serdecznie gratulujemy !