ZEBRANIE KNSA

Zebranie członków KNSA odbędzie się 13 grudnia o godzinie 18:00. 

2022-12-06

Spotkanie z Komendą Wojewódzka Policji w Lublinie

 Biuro Karier KUL oraz Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego KUL serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, które odbędzie się 16.03.2022 r. Przedstawiciele lubelskiej Policji omówią etapy postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji oraz pokażą możliwe ścieżki kariery zawodowej.
 
Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Wypełnij poniższy formularz
zgłoszeniowy. Otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem możliwości
udziału w spotkaniu.
 
nowa_grafika_policja
2022-03-03

Zaproszenie do udziału w IX Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych

 

Drodzy,

przekazujemy zaproszenie:

 

Szanowni Państwo,

Studenckie Koło Naukowe MANAGER działające w Katedrze Ekonomii
Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Tarnowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w IX
Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt.
"Społeczeństwo XXI wieku w badaniach studenckich", Konferencja
zaplanowana jest na 18 maja 2022 roku.

Wydarzenie to będzie okazją do wymiany poglądów, wysłuchania
różnorodnych opinii oraz zachętą do podjęcia dyskusji. Konferencja
adresowana jest przede wszystkim do studentów zrzeszonych w Kołach
naukowych oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką
określoną w temacie Konferencji.

Koszt udziału to 120 zł i obejmuje m.in. wydanie publikacji
pokonferencyjnej. Opłata nie dotyczy studentów PWSZ w Tarnowie.

Termin zgłaszania udziału upływa z dniem 15.03.2022r.

Referaty należy przesłać na adres mailowy w terminie do 15.04.2022r.

Program Konferencji zostanie ogłoszony po upływie terminu przesyłania
prac.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami
dotyczącymi wydarzenia, które znajdują się w załączonych
dokumentach.

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Preferowaną formą komunikacji jest droga mailowa( sknmanagerpwsz@wp.pl).

Z wyrazami szacunku,

Organizatorzy Konferencji

SKN MANAGER

karta-zgloszeniowa-uczestnika_2022

wytyczne-do-referatow_2022

informacja-na-temat-oplaty-konferencyjnej_2022

 

2022-02-08

Zebranie KNSA!

Zapraszamy na spotkanie Koła Naukowego Studentów Administracji
14.12.2021(tj. Wtorek ) o godzinie 18:00 w ci 204.
Zapraszamy członków KNSA oraz osoby chcące dołączyć do koła naukowego.
2021-12-09

Certyfikowane szkolenia dla studentów administracji

Projekty dla studentów/ek

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego

i Administracji KUL

 

Realizowane projekty:

 

KAŻDY STUDENT/KA MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W DWÓCH PROJEKTACH JEDNOCZEŚNIE!

 

 

DLA STUDENTÓW PRAWA I ADMINISTRACJI OBECNIE PROWADZONA JEST REKRUTACJA
W PROJEKTACH:

 

3.5.1 "Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów
i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" – obecnie realizowane

3.5.2 Zintegrowany Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – planowana realizacja szkoleń w roku akademickim 2021/2022

 

Projekty skierowane są do studentów 4 ostatnich semestrów studiów I i II stopnia

 

3.5.1 "Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów
i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II"

 

 

W ramach projektu 3.5.1 Student/ka ma obowiązek udziału tylko w 1 szkoleniu i min. 1 warsztacie z innej kompetencji niż szkolenie. W ramach projektu student/ka może wybrać max. 3 warsztaty. Ponadto każdy student/ka ma obowiązek wzięcia udziału w zajęciach w ramach zespołów projektowych – 16h dydaktycznych.

 

Lista szkoleń i warsztatów dla studentów WPPKiA dostępna jest pod linkiem na naszej stronie:

Projekt 3.5.1 https://www.kul.pl/obszar-law,art_91579.html

 

 

Na zakończenie certyfikowanych szkoleń każdy student/ka podejdzie do egzaminu.

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnik otrzyma certyfikat.

Natomiast po zakończeniu każdego warsztatu uczestnik otrzymuje zaświadczenie.  

Po zakończeniu  zajęć w ramach zespołów projektowych uczestnik otrzymuje indywidualną opinię.

 

Harmonogram wszystkich zajęć oraz egzaminów ustalany jest wspólnie ze studentami/kami i prowadzącym zajęcia.

 

3.5.2 Zintegrowany Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

W ramach projektu 3.5.2 Student/ka wybiera 1 ścieżkę z 14 dostępnych na naszej stronie. Student/ka ma obowiązek udziału w 1 szkoleniu i 2 warsztatach w ramach wybranej ścieżki. Ponadto każdy student/ka ma obowiązek wzięcia udziału w zajęciach w ramach zespołów projektowych – 16h dydaktycznych.

 

Lista szkoleń i warsztatów w ramach dostępnych ścieżek dla studentów WPPKiA dostępna jest pod linkiem na naszej stronie:

Projekt 3.5.2 https://www.kul.pl/rozwoj-studentow-wns-wf-wppkia,19927.html

 

Na zakończenie certyfikowanych szkoleń każdy student/ka ma możliwość podejścia do egzaminu.

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnik otrzyma certyfikat.

Natomiast po zakończeniu każdego warsztatu uczestnik otrzymuje zaświadczenie. 

Po zakończeniu  zajęć w ramach zespołów projektowych uczestnik otrzymuje indywidualną opinię.

 

Harmonogram wszystkich zajęć oraz egzaminów ustalany jest wspólnie ze studentami/kami i prowadzącym zajęcia.

 

 

 

Nabór do projektów jest ciągły, dokumenty przyjmowane są na bieżąco

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na naszej stronie internetowej pod linkami projektów:

 

Projekt 3.5.1 https://www.kul.pl/obszar-law,art_91579.html

Projekt 3.5.2 https://www.kul.pl/rekrutacja,art_91269.html

 

 

Aby zakwalifikować się do projektu należy złożyć dokumenty zgłoszeniowe- w pierwszej kolejności przesłać skanem na adres e-mail:zpu@kul.pl, a następnie podpisane oryginały dokumentów rekrutacyjnych przesłać poczta na adres Biura Projektu.

 

Nasze biuro pozostaje otwarte dla wszystkich zainteresowanych projektem w godz. od 7.30-15.30.

 

BIURO PROJEKTU:

Dział Komercjalizacji Wiedzy KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

pokój GG - 200

tel. +48 81 445 42 82,

www.kul.pl/zintegrowany

e-mail: zpu@kul.pl

 

 

2021-02-27

Staże dla studentów Administracji

  Staż Kariery

Płatne staże dla studentów/ek Administracji.

Rekrutacja prowadzona wśród Studnetów/ek ostatniego roku Administracji I stopnia.

        Jednostki Przyjmujące na staż

                Każda organizacja na terenie Polski, która prowadzi działalność
zgodną z kierunkiem kształcenia stażysty, m.in:1. Szkoła Nova Centrum Edukacyjne w Lublinie

Stanowisko: Specjalista ds. organizacji kursów i szkoleń, Asystent Dyrektora

Kontakt:

tel: 794 400 529 lub 81 307 07 08 

mail: kalinowska@nova.edu.pl, www.nova.edu.pl

 

2.Biuro Tłumaczeń Omero Sp. z o.o.

Kontakt:

tel: 537 997 397

dbancerowska@omero.pl

 

3. Soulab 

Stanowisko: Młodszy Specjalista ds. przetwarzania dokumentów 

Kontakt: https://app.hrappka.pl/oferta/Modszy-specjalista-ds-przetwarzania-dokumentw-STA/40208/stazkul

 

4. Agencja Mienia Wojskowego 

Kontakt:

Daniel Filipowicz

Starszy Inspektor Działu ds.  Zakwaterowania

Tel.: 530 313 033 lub 81 474 6160

e-mail: d.filipowicz@amw.com.pl

 

5. Centrum Spotkań Kultur w Lublinie 

Kontakt:

Magdalena Gorgol-Rzepecka

magdalena.rzepecka@spotkaniakultur.com

tel. 81 44 15 611

 

6. Kancelaria adwokacka  Jan Kokot

 

7.Izba Administracji Skarbowej w Lublinie (Lublin, Zamość, Chełm, Radzyń Podlaski, Włodawa, Opole Lub. , Puławy, Hrubieszów, Łuków, Kraśnik, Krasnystaw, Łęczna, Lubartów, Parczew, Biała Podlaska , Ryki)

 

8.Lubelski Urząd Wojewódzki

 

9. 5e Smaga i Partnerzy Spółka Adwokatów, Radców Prawnych i Doradców Podatkowych

Warszawa, al. Jana Pawła II 61 lok.32,tel: 22 100 45 29 

Lublin, ul Wojciechowska 15,tel: 81 718 01 80 

mail: k.luczak@5e.legal Wszystkie inne firmy/ organizacje/ stowarzyszenia/ fundacje, które
prowadzą działalność administracyjną, marketingową, księgową lub
inną zgodną z kierunkiem kształcenia stażysty

Dlaczego warto?

           
                Doświadczenie zawodowe -  wymiarze 4 tygodni

 

Stypendium stażowe - 2160,00 zł/m-c (koszt. całk.)

tj. około 1650 "na rękę" czyli około tyle co:
        * 2 stypendia socjalne/naukowe;
        * 290 czekolad;
        * 36 książek;
        * 4 szkolenia branżowe.

                
                Perspektywa zawodowa - wiemy, że najciężej zrobić pierwszy krok.
Udział w stażu umożliwi Ci wejście na rynek pracy, zdobycie
doświadczenia oraz jest szansą na zdobycie stałego zatrudnienia w
zawodzie

                Rekrutacja do programu

                Etap 1

                Rekrutacja do projektu "Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji
studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II"

Należy przesłać skan/zdjęcie formularza zgłoszeniowego ,
wizytówki zawodowej i oświadczenia o spełnianiu kryterium
dostępu na adres e-mail stażkariey@kul.pl.

Dużo formalności? Nie martw się - wszystkie dokumenty możemy
wypełnić wspólnie! W razie dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu.
Chętnie pomogę :) Dostępna jestem mailu stazkariery@kul.pl oraz na
platformie Microsoft Teams (agnieszka17@kul.edu.pl).

                Etap 2

                Rekrutacja do Jednostki Przyjmującej

Należy wybrać dla siebie Jednostkę Przyjmującą i umówić się z
nią na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której należy wypełnić
scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej , a następnie przesłać go na
maila stazkariery@kul.pl.

Każdy Uczestnik/czka projektu samodzielnie wybiera Jednostkę
Przyjmującą zgodnie z własnymi predyspozycjami zawodowymi. Miejscem
realizacji stażu jest cała Polska, a więc staż może odbywać się w
rodzinnej miejscowości Studenta/ki. Przykładowe Jednostki przyjmujące
dostępne są na stronie:
https://www.kul.pl/jednostki-pjednostki-przyjmujace,art_90856.html

                Program koordynuje:

                Agnieszka Głąb

Specjalista ds. organizacji staży w projektach:

        * "Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i
pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II",
        * "Zintegrowany program rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II",
        * "Regionalny Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II".

                Kontakt: stazkariery@kul.pl, +48 814 453 985, Microsoft Teams:
agnieszka17@kul.edu.pl

2021-01-24

Bodźce prawno – finansowe w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zachęty i utrudnienia

Katedra Nauki Administracji KUL, Fundacja Centrum Badań ADR ,,Prawo i Gospodarka” i Koło Naukowe Studentów Administracji KUL zapraszają do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Bodźce prawno – finansowe w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zachęty i utrudnienia.

Konferencja odbędzie się 8 maja 2015 r. na KUL. Osoby chętne do wzięcia udziału proszone są o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych wraz z abstraktem na adres:  konferencja.kul2015@wp.pl do dnia 15 kwietnia br. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączeniu. Pytania i wnioski prosimy kierować na wskazany adres mailowy.

Formularz_zgłoszeniowy.doc

2015-03-29

Nowy skład Zarządu KNSA

Zarząd:

Prezes Kamil Mania

Wiceprezes Paulina Jaszczuk

Członek zarządu Paweł Kur

Sekretarz Justyna Malicka

Skarbnik Miłosława Malinowska

2015-03-06

Informacje nt praktyk studenckich

Opublikowany został Ramowy program studenckich praktyk zawodowych administracyjnych dla studentów kierunku administracja, Szczegóły można znaleźć TUTAJ>>>

2014-12-03

Fanpage Koła Naukowego Studentów Administracji KUL

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Koła Naukowego Studentów Administracji KUL do odwiedzania oficjalnego fanpage'a na portalu Facebook!

1360022486_Facebook.png

2014-12-31