"Reise in die Tiefe der Zeit und des Traums"-

(Re-)Lektüren des ostmitteleuropäischen Raumes aus österreichischer, deutscher, polnischer und ukrainischer Sicht

 

W dniach 29.05.2014-30.05.2014 Instytut Filologii Germańskiej organizuje międzynarodową konferencję naukową na temat: „Reise in die Tiefe der Zeit und des Traums“ - (Re-)Lektüren des ostmitteleuropäischen Raumes aus österreichischer, deutscher, polnischer und ukrainischer Sicht („Podróż w głąb czasu i snu“ – (Re)lektura wschodnioeuropejskiej przestrzeni kulturowej z austriackiej, niemieckiej, polskiej i ukraińskiej perspektywy). W konferencji wezmą udział naukowcy z Austrii, Niemiec, Ukrainy i Polski.

To międzynarodowe spotkanie naukowe poświęcone będzie literackim i kulturoznawczym refleksjom nad dynamicznie zmieniającą się Europą środkowo-wschodnią, nad tożsamością i świadomością tej przestrzeni kulturowej na tle ciągle postępujących procesów globalizacji i medializacji. Konferencja ma dla Instytutu Filologii Germańskiej KUL oraz Uniwersytetu znaczenie prestiżowe i symboliczne. Lublin zdaje się być bowiem idealnym miejscem dla takiej międzynarodowej naukowej wymiany ze względu na swoje znaczenie jako duży ośrodek uniwersytecki oraz z powodu geopolitycznego położenia między kulturowym Wschodem i Zachodem. Organizację tej konferencji rozumiemy nie tylko jako promocję prężnie rozwijającego się od lat Instytutu Filologii Germańskiej KUL lecz również jako wkład w szeroko rozumianą promocję naszego miasta i regionu.

 

 

PROGRAM           GALERIA

 

 

 

Plakat

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2014, godz. 23:40 - Sylwia Mitko