"Twórca i dzieło w sztuce nowożytnej" - 27 - 28 VI 2017

 

"Paragone. Rzeźba wobec awangardy" - 18 - 19 V 2017

 

"Moc wyobraźni - światy duchowe i alternatywne" - 28 - 30 IV 2017

 

"Godzina rozumu - świat rzeczywisty" - 24 - 26 IV 2017

 

"KULTURA elit. KULTURA ludowa" - 1 - 2 X 2016

 

Paragone 23-24 X 2015

 

Ziemia – Człowiek – Sztuka 12-13 X 2015

 

Witraże – dziedzictwo cenne czy niechciane 9-11 X 2015

 

Na przekór świętokradztwu 7-9 IX 2015

 

Drogi, szlaki, bezdroża sztuki nowożytnej 23-24 VI 2015

 

Architekci i architektura w Lublinie 15 XI 2013

 

Dzieło sztuki nowożytnej w przestrzeni kulturowej 24-26 VI 2013

 

OD TEORII ETHOSU DO EKSPRESJI ABSOLUTNEJ. SPORY O ROLĘ EKSPRESJI W DZIEJACH SZTUKI I TEORII SZTUK

 

POMIĘDZY WIARĄ A SZTUKĄ - SZTUKA I KICZ W PRZESTRZENI SAKRALNEJ

 

POLIS-URBS-METROPOLIS - LIX OGÓLNOPOLSKA SESJA NAUKOWA STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW SZTUKI

 

KULTURA WIZUALNA NIEMIEC W ŚWIETLE ESTETYKI I TEORII SZTUKI 1768-1945

 

KULTURA WIZUALNA ANGLII

 

PODRÓŻE ARTYSTYCZNE - ARTYSTA W PODRÓŻY

 

FIDES EX VISU. OKIEM MISTYKA

 

FIDES EX VISU

 

CREDO IN DEUM... W TEOLOGII I SZTUCE KOŚCIOŁÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH

 

GRUPA "ZAMEK" - W 50. ROCZNICĘ POWSTANIA

 

SCHULZOWSKA JESIEŃ

 

ZAWSZE FRAGMENT?

 

PROGRAMY IDEOWE W PRZEDSIĘWZIĘCIACH ARTYSTYCZNYCH XVI-XVIII WIEKU

 

TRADYCJA I SZTUKA

 

VELASQUEZ

 

MUZEUM PRZYSZŁOŚCI - KLASZTOR SIÓSTR NORBERTANEK W IMBRAMOWICACH ŚLĄSKICH

 

OBRAZ I ŻYWIOŁY

 

OFIARA - KAPŁAN - OŁTARZ W ŚWIECIE PÓŹNEGO ANTYKU

 

PAMIĘĆ I UPAMIĘTNIENIE W EPOCE PÓŹNEGO ANTYKU

 

IRM_4462_rys_tralki_540_sepia.png

Autor: ihs, Instytut Historii Sztuki, sztuka, historia sztuki, Lublin, lubelszczyzna, lubelskie, studia, zabytki, dziedzictwo narodowe, dziedzictwo, nauka, egzamin, egzamin wstępny, student, Instytut, KUL, wystawa, LO, Liceum, szoła, podkkarpackie
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2017, godz. 01:56 - Ireneusz Marciszuk