2017

 • IX ogólnopolska konferencja z cyklu „Świat Wincentego Pola” – "Wincenty Pol w relacjach rodzinnych, zawodowych, towarzyskich", Lublin, 20-21.04.2017 r. (referat: "Żyłem z wieszczem tym za młodu jak brat z bratem" - Wincenty Pol w twórczości Januarego Poźniaka)
 • IV Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka, Lublin 27-28.04.2017 (referat: Patent w dawnej Polsce - wokół terminu)
 • Filologia jako porządkowanie chaosu. In honorem professoris Marci Cybulski, Łódż 8-10.05.2017 (referat: Patent w dawnej Polsce - wokół gatunku)
 • Język pisarzy VI. Akty i gatunki mowy, Warszawa 11-12.05.2017, (referat: „Sprostowanie niektórych tłumaczeń z tureckiego" vs. "Nowy przekład dziejopisów tureckich" Ignacego Pietraszewskiego - pomiędzy recenzją a translacją)
 • Podróż z książką w ręku, Gdańsk 19-20.10.2017 (referat: "Wskazówki dla wychodźców do Kanady" źródłem wiedzy o kraju osiedlenia)
 • 500 lat Reformacji. Język, Gniezno, 6-8.11.2017 (referat: Obraz luteranów w "Rodzayu albo potomstwie Marcina Lutera piątego ewanjelisty i oyca...")
   

 

2016

 • Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze, Wisła 19-21.10. 2016 r. (referat: "Ku pożytecznej a bogatej może w treść [rodaków] zabawie" - wielojęzyczność w "Dziesięcioletniej podróży po Wschodzie" Ignacego Pietraszewskiego)
 • Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), Poznań 22-24.09 2016 r. (referat: Śmierć w żywotach świętych pieczarskich. Studium leksykalne)
 • VIII Międzynarodowa Konferencja Polowska. Mohortowskie Kresy – czasy i ludzie wieków minionych, Lublin 21-22.04.2016 r. (referat: Klemensa Podwysockiego język... poetycki (?))
 • Codzienność w mistrzowskim opracowaniu. W 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza, Łódź 16-18.05.2016 r. (referat: Sztuka rymotwórcza Henryka Sienkiewicza - krytyka i praktyka)
 • Kongres historyków języka, Katowice 13-15.04. 2016 r. (wystąpienie panelowe: Kształcenie historycznojęzykowe na studiach edytorskich)

 

2015

 • Język pisarzy V. Problemy gramatyki, Warszawa 20-22.05.2015 r. (referat: Motywacja rymowa a dobór form gramatycznych w utworach Stefana Jaworskiego)

 

2014

 • XIX СЛАВЯНСКИЕ ЧТЕНИЯ, Łotwa, Daugavpils, 22-24.05.2014 (referat:Matka Boska w najstarszych polonikach kijowskich)

 

2013

 • Język pisarzy IV: Środki artystycznego wyrazu, Warszawa 8-10.05.2013 (referat: Porównania w "Lithosie" Euzebiego Pimina (Piotra Mohyły - budowa i funkcje)
 • Ватрослав Ягич i проблеми славістики; Kijów, 18-19.10.2013 (referat: Definiowanie pojęć religijnych w „Lithosie” Piotra Mohyły)

 

2012

 • Akty mowy – tekst – gatunek wypowiedzi, Białystok, 29-30.06.2012 r.
 • Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), Gościkowo-Paradyż, 17-19.09. 2012 r.
 • Wspólnota komunikatywna dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego wczoraj, dziś, jutro?, Warszawa 18-19.10.2012 r.
 

2011

 • Język pisarzy III: Problemy metajęzyka i metatekstu, Warszawa, 9-10.05.2011

 • Język nowych mediów i nowej literatury, Łódź, 26-27.05.2011

 • III Cykliczne Spotkania Historyków Języka, Poznań, 6-7.06.2011

 • The 6th Meeting of the Slavic Linguistics Society, Aix-en-Provence, 1-3.09.2011

 • Polskie dziedzictwo językowe na Kresach. W 20-lecie badań Profesora Janusza Riegera nad polszczyzną kresową, Warszawa 20-21.10.2011

   

2010

 • Naukovi čitan’a pam’ati J.O. Karpenka. Ukraina, Odessa 7-9.10.2010
 • Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy. Kraków 21-22.09.2010
 • Odmiany stylowe polszczyzny – dawniej i dziś. Białystok-Supraśl 24-26.05.2010

 

2009

 • Semantyka movy i tekstu. Ukraina, Ivano-Frankovsk 21-22.09.2009
 • II Cykliczne Spotkania Historyków Języka. Poznań 7-8.06.2009
 • Język pisarzy jako problem lingwistyki. Warszawa 6-7.05.2009

 

2008

 • Styl i twórca. Zielona Góra 18-19.09.2008.
 • Świat ukryty w znaczeniu. Warszawa 12-14.05.2008

 

2007

 • Język pisarzy jako problem lingwistyki. Warszawa 3-5.12.2007
 • Znaczenie i styl. Białystok 21-22.09.2007
 • Cykliczne Spotkania Historyków Języka. Zielona Góra 11-12.06.2007
 • Sučasni problemy lingvistyčnych doslidžen’ i metodyka vykladann’a inozemnych mov profesijnogo spilkuvann’a u vyščij školi. Ukraina, Lwów 31.05-01.06.2007

 

2006

 • Szóste Spotkania Lubelskich Językoznawców. Lublin 5-6.12.2006
 • Semantyka tekstu i języka. Ukraina, Ivano-Frankivsk 26-28.09.2006
 • VIII Międzynarodowa Konferencja Młodych Slawistów Świat Słowian w języku i kulturze. Pobierowo, 21-23.04.2006
 • Dni dialogu... religii, kultur, narodów. Tomaszów Lubelski – Bełżec – Lubycza Król. 16.01.-25.01.2006

 

2005

 • Nominacja obrzędowości na pograniczach językowych Słowiańszczyzny. Wola Uhruska 2-3.06.2005
 • Dni Lublina w Poznaniu. Poznań 25-27.04.2005

 

2004

 • Staropolszczyzna piękna i interesująca. Kielce 19-20.10.2004

 

2002

 • IV Lubelskie Spotkania Językoznawców. Lublin – Zamość 20-22.11.2002

 

2001

 • III Lubelskie Spotkania Językoznawców. Lublin – Biłgoraj 26-27.03.2001
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 29.08.2018, godz. 21:03 - Małgorzata Nowak-Barcińska