2017

 

 • Lublin w kulturze – kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności, Lublin, 25-26 maja 2017 r. (referat: Lublin w nowej szacie. O najnowszych zmianach nazw ulic miasta; współautor N. Sosnowska)

 

2016

 • IX Sympozjum Polsko-Ukraińskie "Centra a peryferia w opisach językoznawczych", Wola Uhruska, 3-4 czerwca 2016 r. (referat: Skąd się wzięły nazwy obecnych dzielnic i osiedli Lublina?; współautor Z. Wośko)
 • XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, Kraków,  21-23 września 2016 r. (referat: Nazwy o cechach polskich w dawnej ziemi halickiej)

 

2015

 • Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 110 rocznicy urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza pt. "Słowiańskie pogranicza jako przedmiot badań językoznawczych i onomastycznych", Włodawa-Wola Uhruska, 19-20.06.2015 r. (referat: O słowniku chachłackim Edy Ostrowskiej)
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Język ukraiński poza granicami Ukrainy (Українська мова за межами України)”, Lublin, 22-23.10.2015 r. (referat: Ukraińskie wyrazy ekspresywne w języku mieszkańców Sławatycz)

 

2014

 • XIX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna pt. „Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji”, Gniezno, 20-22.09.2014 r. (referat: Mapa jako tekst)
 • Ogólnopolska konferencja „Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje”, Lublin, 26-27 września 2014 r. (referat: Kompetencje językowo-kulturowe studentów Fundacji Jana Pawła II; współautor B. Obsulewicz-Niewińska)

 

2013

 • XXII Miżnarodnyj Slawistycznyj Kolokwium, L'wiw, 16-17.04.2013 r. (referat: Dawni toponimy L'wiwszczyny u nowij interpretaciji)
 • Międzynarodowa konferencja „Onomastyka pogranicza” w ramach VI Sympozjum polsko-ukraińskiego, Wola Uhruska, 23.05.2013 r. (referat:  O kilkunastu odnalezionych nazwach osobowych)

 

2012

 • XVIII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna Mikrotoponimia i makrotoponimia, Łódź, 27-29.10. 2012 r. (referat: Nazwy patronimiczne na -ice a granice etniczne)

 

2011

 • Zjawisko nobilitacji i deprecjacji w języku, komunikacji, tekście, Częstochowa, 24-25.10.2011 r.

 

2010

 • XVII Międzynarodowa Konferencja Onomastyczna „Chrematonimia jako fenomen współczesności”, Olsztyn, 9-11.09.2010 r.
 • Naukovi čytannia pam'iati člena-korespondenta NAN Ukrajiny Jurija Oleksandrovyča Karpenka (1929-2009), Odessa, 7-9.10. 2010 r.

 

2009

 • Semantyka Mowy i Tekstu, Iwanofrankowsk (Ukraina), 21-23.09.2009 r.
 • Nasz język w przeszłości – nasza przeszłość w języku, Gniew, 21-22.10.2009 r.
 • Dni Lublina w Poznaniu, Obrzycko, 15-17.11.2009 r.

 

2008

 • Podkarpacie. Język – literatura – kultura; Sanok, 24-25.10.2008 r.

 

2002

 • IV Spotkania Lubelskich Językoznawców; Lublin- Zamość, 20-22.11. 2002 r.

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2019, godz. 12:04 - Małgorzata Nowak-Barcińska