2010

 • Warsztaty Koła Edytorów KUL: Nowe technologie w edycji współczesnych tekstów literackich, Kazimierz Dolny, 10-1.12.2010 r. (ref.: Cypriana Norwida „Na smętne wieści z Watykanu”. (Próba ustalenia tekstu))
 •  Zespół Szkół nr 2 w Rykach, 15.04. 2010 r. (odczyt: Norwid – Chopin. Korespondencja sztuk)
 • [wprowadzenie:] Wieczór autorski Alfreda Wierzbickiego, Teatr NN. Brama Grodzka, Lublin, 20.10. 2010 r. (Spotkania w ciemnych ogrodach wiersza. (Nad tomem «Fotografia rodzinna» Alfreda M. Wierzbickiego i nieco nad samym poetą...)).

 

2009

 • Sesja Naukowa Koła Edytorów, Kazimierz Dolny, 16.01.2009 r. (Próba edycji wierszy Czechowicza)
 • Laudacja dla Bohdana Królikowskiego z okazji pięćdziesięciolecia pracy twórczej, Zamek Królewski w Lublinie, 28.01.2009 r.
 • Międzynarodowa sesja naukowa poświęcona Tarasowi Szewczence, Łucki, Wołyński Uniwersytet Narodowy, 10.03.2009 r. (Polsko-ukraińskie związki literackie)
 • [wystąpienie w panelu dyskusyjnym:] „Ojcze nasz” – nasz. Przekłady, parafrazy i inne literackie oprac. Modlitwy Pańskiej, Lublin, 27.03.2009 r.
 • Konferencja naukowa: Wiosenne Dni Biblijne. „Biblijne orędzie o Królestwie Bożym”, Lublin, 29-30.04.2009 r. (Pieśni królewskie Cypriana Norwida, czyli O Pięknie, które zachwyca do pracy)
 • toż, odczyt na zakończenie V Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego, Krasnystaw, II LO im. C. K. Norwida, 5.06. 2009 r.
 • Cyprian Norwid o Juliuszu Słowackim, odczyt w 200 rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego, Kazimierz Dolny, 4.09.2009 r.
 • toż: odczyt w Zespole Szkół Plastycznych w Lublinie, Lublin, 22.09.2009 r.
 • Konferencja rocznicowa w Muzeum im. Józefa Czechowicza w Lublinie, 9.09.2009 r. (Nowiny i nowinki Czechowiczowskie)
 • VII Warsztaty Młodych Edytorów, Kazimierz Dolny, 14.11.2009 r. (Z warsztatu wydawcy wierszy Czechowicza).

 

2008

 • „Więziennictwo lubelskie w hołdzie Janowi Pawłowi II”, Lublin, 10.06.2008r. [odczyt: Jan Paweł II – poeta i uczony]
 • Uniwersytet III Wieku, Lublin, 18.02.2008 r. [odczyt: W kręgu badań nad Józefem Czechowiczem]
 • Sesja naukowa ku czci Jadwigi Puzyniny, Warszawa, 3.03.2008. [referat: „Nie miecz, nie tarcz...” bronią Poezji (na marginesie parafraz wiersza C. Norwida «Język-ojczysty»)
 • Lubelskie Centrum Kultury, 23.04.2008 r. [odczyt: Notatnik podróżny Pana Credo, czyli Pochwała narracji. (A. M. Wierzbicki „Głosy i glosy”)]
 • Liceum Plastyczne w Lublinie, 3.10.2008 r. [odczyt: Norwid Czechowicza. „Dom Świętego Kazimierza”]
 • konferencja w Łucku, 10-13.10.2008 [„Być człowiekiem...” Humanistyczny horyzont współpracy uniwersytetów Polski i Ukrainy] – współautor M. Kalinowski
 • Biblioteka Miejska w Tomaszowie, 10.10.2008 r. [odczyt: Norwidowskie serio, czyli sytuacje graniczne w poezji]

 

 

2007

 • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim, 28.10.2007 r. [wykład inauguracyjny: Norwid – poeta sumienia]
 • Liceum Plastyczne im. C. Norwida w Lublinie, 18.09.2007 r. [wykład: Norwidowskie inspiracje]
 • Wystąpienie programowe na posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, Poznań, 14.06. 2007 r. [Standardy akredytacyjne UKA (kadra nauczająca)]
 • Biblioteka Uniwersytecka KUL, Lublin, 3.12. 2007 r. [odczyt: Z tradycji studiów edytorskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1918-2007)]

 

2006

 • Aktualia 2006: „Oblicza cierpienia”, Lublin, 24.04.2006 r. [odczyt: Norwidowskie oblicze cierpienia]
 • „In Memoriam, w 20 rocznicę śmierci Anny Kamieńskiej”, Lublin, 12-13.05.2006 r. [odczyt: Anny Kamieńskiej sąd nad poezją współczesną]
 • Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego w Chełmie, 9.10.2006 r. [wykład inauguracyjny: Wizja wspólnoty narodowej Bogdana Jańskiego w świetle życia i myśli Cypriana Norwida]
 • „Panie z dworów i pałaców”, Kozłówka, 11-13.10.2006 r. [referat: Pani na Bystrzycy (szkic do portretu Julii Jabłonowskiej)]

 

2005

 • Zespół Szkół Plastycznych im. C. Norwida w Lublinie, 22.09.2005 r. [odczyt: Najpiękniejsze wiersze Norwida, czyli Urok lirycznej tajemnicy]

 

2004

 • Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie, 5.01.2004 r. [odczyt: Korespondencja sztuk, czyli W obronie „życiodajnego ducha całości”]
 • „Czwartki Literackie” w Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza, 8.01.2004 r. [odczyt: Całe niebo w małym stawie.(Nad wierszami Alfreda M. Wierzbickiego z tomu «Miejsca i twarze», Lublin 2003, Norbertinum)]
 • „Czwartki Literackie” w Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza, 29.01.2004 r. [odczyt: My poeci – my głupcy. (Nad «Wyborem poezji» Edy Ostrowskiej)]
 • Metropolitarne Seminarium Duchowne w Lublinie, 24.10.2004 r. [wykład inauguracyjny: Nasz Miłosz]

 

2003

 

 • Koło Przewodników PTTK w Lublinie, 28.02.2003 r. [odczyt: Wędrówki Czechowicza]
 • Uniwersytet III Wieku, Lublin, 17.03.200 r. [wykład: Kosmos Czechowicza]
 • Wojewódzka Biblioteka im. Łopacińskiego, 17.03.2003 r. [wykład: Wielkość Czechowicza]
 • Konferencja Naukowa: „Słuchajcie mych pieśni, słuchajcie mej mowy...” O twórczości Jana Pawła II, Lublin, 16.03.2004 r. [odczyt: Ojczyzna. (Z perspektywy «Tryptyku rzymskiego»)]
 • Colloquia Norwidiana, VII, Kazimierz Dolny, 20-22.05.2003 r. [referat: Norwid na «Parnasie polskim» Lenartowicza]
 • Zespół Szkół Artystycznych i Liceum Plastyczne im. C. Norwida w Lublinie, 23.09.2003 r. [odczyt: Sztukmistrz-poeta. Cyprian Norwid]
 • Konferencja interdyscyplinarna: Obraz i przyroda, Lublin, 13-15.10.2003 r. [referat: Norwidowski ogród. (W świecie paraboli)]
 • Wojewódzka Biblioteka im. Łopacińskiego, 17.06.2003 [referat: Jubileusz Zbigniewa Strzałkowskiego]
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, 14.10.2003 r. [referat na otwarcie wystawy:] Poeta, uczony, papież. XXV lat pontyfikatu Jana Pawła II:  Drzewo czuwające. Mówiąc: Jan Paweł II, poeta i uczony]

 

2002

 • Konferencja Naukowa w Uniwersytecie Łódzkim, 11-13.02.2002 r. [referat: Poezja i publicystyka]
 • Uniwersytet III Wieku, Lublin,18.02.2002 r. [odczyt: «Modlitwa» C. Norwida]
 • Dom Kultury, Biała Podlaska, 27.04.2002 r. [referat: «Dopełnienie?... go boli!...» - zwieńczenie liryki Norwida]
 • Zebranie naukowe TN KUL, 8.05.2002 r. [odczyt: Teofil Lenartowicz, Julia Jabłonowska. Korespondencja]

 

2001

 • Polskie Radio Bis (15.09.2001, 1800-1820) [O Norwidzie i norwidologach]
 • Sesja Norwidowska w Siedlcach, maj 2001 r. [referat: Poezja i publicystyka]

 

1999

 • W rocznicę śmierci Józefa Czechowicza, Lublin, 9.09.1999 r. [referat: Czechowicz muzyczny]
 • Międzynarodowa sesja naukowa: Norwid a chrześcijaństwo, Lublin, 13-15.10.1999 r. [referat: Norwid wobec towianizmu].

 

1998

 • Potrzeby i programy kształcenia akademickiego edytorów, Zakopane, 28-3.05.1998 r. [referat: Kształcenie edytorskie w KUL (1918-1998)]
 • Która lektura? Zbigniew Herbert, Lublin 12-14.11.1998 r. [referat: Norwid – Herbert. (Epizod z guzikami)]

 

1997

 • Uniwersytet III Wieku, Lublin, 6.01.1997 r. [odczyt: Przywiązanie do rzeczy świata tego, czyli O poezji ks. Janusza Stanisława Pasierba]
 • Biblioteka Miejska w Świdniku, 27.05.1997 r. [odczyt: Aktualność Norwida]
 • Uniwersytet III Wieku, Lublin, 10.11.1997 r. [odczyt: Korespondencja Lenartowicza i Heleny Mickiewiczówny]

 

1996

 • Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu, Klub Inteligencji Katolickiej w Przemyślu, Towarzystwo Kulturalne Polaków we Lwowie, Uniwersytet III Wieku we Lwowie, Polska Szkoła Średnia we Lwowie, Przemyśl-Lwów, 9-11.12.1995 r. [cykl wykładów: Chrześcijańskie aspekty twórczości Norwida]
 • Radio Lublin – roczny cykl spotkań w ramach audycji Radiowe Warsztaty Literackie.
 • Uniwersytet III Wieku w Lublinie, 8.01.1996 r. [wykład: Miłość, czyli o poezji ks. Jana Twardowskiego]
 • Radio Maryja, Toruń, 20.03.1996 (6 godzin), kontynuacja programu: tamże, 7 lipca 1996. [inauguracja cyklu audycji A to Polska właśnie...: Arcydzieła poezji polskiej. Od Kochanowskiego do Herberta]
 • Józef Czechowicz. Która lektura? Kazimierz 14-17.04.1996 r. [referat: Norwidowski sen Czechowicza]
 • Dyskusja radiowa w Katolickim Radiu Lublin, 15.03.1996 r. z S. Olczakiem i M. Dekiertem [Charakter narodowy]
 • Uniwersytet III Wieku. Biblioteka im. H. Łopacińskiego, 13.05.1996 r. [wykład: O poezji Wacława Oszajcy]
 • Spotkania Norwidowskie, Halin n. Liwcem, 8-9 VI 1996 [referat: Norwid w programach szkolnych]

 

 

1995

 • Triduum Kultury Chrześcijańskiej, Hrubieszów, 11-13.02.1995 r. [odczyt: Krzyż w życiu i twórczości Cypriana Norwida]
 • Radio Lublin, 18.07.1995 r. [Radiowe Warsztaty Literackie: Różowa magia Pani Marii (nad wierszami Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej), wespół z Marią Brzezińską].
 • Lublin-Nałęczów-Puławy-Kozłówka. 20-22.10.1995 r. [omówienie własnych koncepcji literackich i dorobku: „Małe ojczyzny: Lubelszczyzna. Od Biernata z Lublina do Józefa Czechowicza i ks. Wacława Oszajcy.”]
 • IV Konferencja Kodeńska: „Niedojrzałość jako formuła kulturowa w literaturze współczesnej”, Kodeń, 1-2.09.1995 r. [referat: Stara wariatka i jej małe dzieci. (Nad Norwidowskimi miarami ludzkiej dojrzałości)]
 • Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL, 13.11.1995 r. [odczyt: Nad Norwidowskim pojmowaniem dojrzałości]
 • Katolickie Radio Lublin, Lublin, 20.12.1995 r. [Nad wierszami Edy Ostrowskiej, wespół z Katarzyną Jarosińską]

 

 

1994

 • Wieczór jubileuszowy pisarza 7.10.1994 r. [referat: Sylwanki imć pana Bohdana Królikowskiego]
 • „Chrystus w literaturze”, 7-9.11.1994 r. [referat: Chrystus Norwida. (Ku odrodzeniu kontemplacji)]
 • Cykl konferencyjny dla nauczycieli szkół podstawowych rejonu włodawskiego, Włodawa, 16-17.04.1994 r. [Poezja współczesna w szkole]
 • TWP w Lublinie, 5.12.1994 r. [konferencja: Próba poezji. O najnowszych wierszach Bohdana Zadury]
 • Liceum Ogólnokształcące w Nałęczowie, 22.11.1994 r. [konferencja: Norwid – poeta poetów]
 • Radio Lublin [cykl (12) audycji radiowych dla debiutantów: Radiowe warsztaty literackie]
 • Lubelskie Centrum Kultury [cykl (10) konferencji dla debiutantów: Warsztaty literackie]

 

1993

 • TVP I, 21.05.1993 r. [audycja: O poezji z..]
 • Polskie Radio II, 10.10.1993r [audycja: O wierszach Andrzeja Szmidta]

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2012, godz. 18:38 - Małgorzata Nowak-Barcińska