2011

  • Norwid - Herbert. (Epilog z guzikami), w: Bór nici. Wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta, Kraków 2011.
  • Cypriana Norwida Na smętne wieści z Watykanu. (Próba ustalenia tekstu), „Studia Norwidiana”, 27-28: 2009-2010, Lublin 2011, s. 129-141.

  • Jacek Brzozowski [J. F.], Nareszcie! (Nad „Wyrobami duchowymi” Bernarda Nowaka), „Lublin. Kultura i Społeczeństwo” 20011 nr 1-3, s. 80-82.

  • Romantyzm [w zb.:] Literatura religijna [hasło zbiorowe:] Polska, w: Encyklopedia katolicka, t. XV, TN KUL, Lublin 2011, kol. 1270-1273.

  • Harmonia [wspomnienie o ks. Tadeuszu Styczniu], „Ethos” 2011, nr 3, s. 299-300.

  • Głos cierpliwy sitowia. (O nowej edycji wierszy i poematów Józefa Czechowicza), w zb. Problemy edytorstwa..., red. A. Ptak i K. Baran, Lublin 2011, s. 11-35. 

  • [red.] B. Leśmian, Satyr i Nimfa. Bajka o złotym grzebyku, oprac. i posł. D. Pachocki, A. Truszkowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, Archiwum Edytorskie nr 4.

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2012, godz. 18:34 - Małgorzata Nowak-Barcińska