studia magisterskie

1964-1969

filologia polska, WNH, KUL

 

1969

praca magisterska: Liryka Jana Brzechwy, prowadzący: prof. dr hab. Czesław Zgorzelski

 

seminarium doktoranckie

 

prof. dr hab. Stefana Sawickiego w latach 1970-1976

 

doktorat

 

WNH, UMCS

 1978 praca doktorska: Dyskurs Norwida z czytelnikiem, promotor: prof. dr hab. Maria Grzędzielska, recenzenci: prof. dr hab. Stefan Sawicki, prof. dr hab. Alina Aleksandrowicz
habilitacja  
1994 Praca habilitacyjna: Poeta sumienia. Rzecz o twórczości Norwida, recenzenci: prof. dr hab. Irena Sławińska, prof. dr hab. Jan Błoński, prof. dr hab. Zbigniew Sudolski
profesura  
 2005 recenzenci: prof. dr hab.  Jerzy Święch, prof. dr hab. Zbigniew Sudolski, prof. dr hab. Stefan Sawicki, prof. dr hab.  Józef Bachórz
doktorska: Dyskurs Norwida z czytelnikiem, 1978, promotor: prof. dr. hab. Maria Grzędzielska, recenzenci: prof. dr hab. Stefan Sawicki, prof. dr hab. Alina Aleksandrowicz
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2011, godz. 23:48 - Agata Poręba