2011

 • Kobieta na pograniczu kulturowym – między obyczajem, religią, narodowością a kulturą ziem polskich na tle porównawczym. Przemyśl, 25–27 maja 2011 r., (komunikat: O Marcelinie Darowskiej raz jeszcze).
 • 14 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, III Międzynarodowa Konferencja Pedagogiczna.  Pamięć i jej zaburzenia z perspektywy interdyscyplinarnej.  Kraków, 24-25 października 2011 r., (referat: Paradoksy pamięci w literaturze romantyzmu).
 • Wykład Juliusz Słowacki i malarstwo weneckie w Zespole Szkół Katolickich im. Bł. P. J. Frassatiego w Nowym Sączu, 25 listopada 2011 r.,  (stała współpraca z tą szkołą w roli wykładowcy klas humanistycznych).

 

2010 

 • Powinowactwa sztuk w kulturze oświecenia i romantyzmu, Lublin, 14-15.10.2010 r. (referat: Lekcja malarstwa według Juliusza Słowackiego).

 

2009 

 • Cienka linia życia – problematyka samobójstw, Lublin, 27.02.2009 r., (referat: Być albo nie być – o samobójcach epoki romantyzmu).
 • Anioły i demony w literaturze fantastyczne,j, Lublin, 25.03.2009 r., (referat: Ortodoksyjne i nieortodoksyjne warianty anioła).
 • Dziedzictwo historyczne i kulturowe północno-wschodniego Mazowsza, Ostrołęka, 1.06.2009 r. (referat: Aniołowie w tradycyjnych wierzeniach ludowych).
 • Podkarpacki Komitet Obchodów 200. rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego, Przemyśl, 18.12.2009 r. (referat: Ulubiony mój malarz jest Paolo Veronese – Juliusza Słowackiego zachwyt malarstwem weneckim).

 

2008 

 • Ziemianie w podroży. IV międzynarodowa sesja naukowa, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 8-10.10.2008 r. (referat: Artystyczny i estetyczny wymiar podróży Adama Mickiewicza).

 

2006

 • Anioł w literaturze i kulturze, Polanica Zdrój, 5-7.12.2006, (referat: Aniołowie Mickiewicza w świetle Ćwiczeń duchownych“ Ignacego Loyoli).

 

2003

 • Spotkania romantyczne, Kazimierz Dolny, 18-22.12.2003 r. (referat: Anioł „przekreślony” – o aniołach Juliusza Słowackiego).

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2012, godz. 21:26 - Agata Poręba