studia magisterskie

 

 
1995-2000 filologia polska, WNH, KUL

2000

 

praca magisterska Anioły Juliusza Słowackiego (nagroda Rektora KUL), promotor – prof. dr hab. D. Paluchowska

1999-2002; 2006-2008 historia sztuki, WNH, KUL

2008

 

praca magisterska Mickiewicz a sztuka dawnych, promotor – prof. dr hab. U. Mazurczak

studia doktoranckie

2000-2005

WNH, KUL
2005

praca doktorska: Aniołowie w poezji Adama Mickiewicza, promotor prof. dr hab. D. Paluchowska,

recenzenci: dr. hab B. Kuczera-Chachulska, prof. UKSW; prof. dr hab. M. Maciejewski

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2013, godz. 10:24 - Agata Poręba