2015

  • "[...] jakiego nieba światło - powita mię w progu żywota?" - Juliusza Słowackiego medytacje o życiu pośmiertnym, w: "Wieczności, gdzie śmierci nie ma...". Dawne oraz współczesne eschatologie i wizje światów duchowych , pod red. R. T. Ptaszka, Lublin 2015.
  • Ćwiczenia duchowe Juliusza Słowackiego w świetle „Ćwiczeń duchowych” Ignacego Loyoli „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza VIII (L)2015, s. 189-210.

 

2013

  • Confabulations and self-creations of romantic poets: the case of Antoni Edward Odyniec. On the 210th birthday anniversary of the poet, “Zeszyty Naukowe OTN” 2013 XXVII, s. 380-389.
  • Metafizyka kolejarskich nowel Stefana Grabińskiego. O „Maszyniście Grocie”, wstęp P. Komar, oprac. W. Kruszewski „Rocznik Przemyski” 2013, z.2., s. 197-201.
  • Marcelina Darowska w świetle romantologii – perspektywy badawcze, w: Aktywność publiczna kobiet na ziemiach polskich. Wybrane zagadnienia, pod red. T. Pudłockiego i K. Sierakowkiej, Warszawa 2013.
  • „Dusza się moja zamyśla głęboko”. Tradycje biblijne i medytacyjne w późnej liryce Juliusza Słowackiego, w: Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm – Pozytywizm – Młoda Polska, pod red. E. Jakiela i J. Mosakowskiego, Gdańsk 2013.
  • Stefana Grabińskiego „traktat” o duszach czyśćcowych, „Litteraria Copernicana: Stefan Grabiński” 2013, 1 (11), s. 203-221.

 

2012

  • [współred.] Powinowactwa sztuk w kulturze oświecenia i romantyzmu, red. A. Seweryn, M. Kulesza-Gierat, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 444.

  • Od redakcji, [razem z A. Seweryn],  [w]: Powinowactwa sztuk w kulturze oświecenia i romantyzmu, pod red. A. Seweryn, M. Kuleszy-Gierat, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s.7-9.
  • Lekcja malarstwa według Juliusza Słowackiego, [w]: Powinowactwa sztuk w kulturze oświecenia i romantyzmu, pod red. A. Seweryn, M. Kuleszy-Gierat, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 337-358.
  • Sztuka umierania w romantyzmie, „Zeszyty Naukowe OTN” 26 (2012), Wydawnicwto OTN im. Adama Chętnika, s.195-208.

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2016, godz. 15:43 - Urszula Jańczyk