W sprawach uzyskania informacji dotyczących Zjazdu prosimy o kontakt z następującymi osobami:

 

 

Telefon:+48 81 445 30 37

Fax +48 81 445 30 38

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Instytut Administracji

20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2011, godz. 10:04