Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania

Administracyjnego

19 - 22 września 2010 r.

Kazimierz Dolny n/Wisłą

 

Zorganizowany przez:

 

Katedrę Nauki Administracji

Katedrę Prawa Administracyjnego

 

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Komitet Naukowy

 

Przewodniczący: dr hab. Sławomir Fundowicz prof. KUL

 

Członkowie: Prof. dr hab. Jan Łukasiewicz, Prof. dr hab. Karol Sobczak,

Prof. dr hab. Jan Szreniawski, Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek

 

Sekretarz Komitetu Naukowego: Dr Jan Izdebski

 

 

Komitet Organizacyjny

 

Przewodniczący: Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek

 

Członkowie: Dr Michał Domagała, Dr Jan Izdebski, Dr Tadeusz Stanisławski

 

Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2010, godz. 12:24 - Piotr Pokorny