Wykaz koordynatorów kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych:

 

Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania:

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
 • Zarządzanie - prof. dr hab. Marek Pawlak

 

Instytut Ekonomii i Finansów:

 • Ekonomia - mgr Zbigniew Błasiak 

 

Instytut Nauk o Polityce i Administracji:

 • Bezpieczeństwo narodowe - dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
 • Stosunki międzynarodowe - dr Agnieszka Zaręba

 

Instytut Nauk Socjologicznych:

 • Doradztwo kariery i doradztwo personalne (dyscyplina socjologia) - dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
 • Doradztwo kariery i doradztwo personalne (dyscyplina psychologia) - dr Paweł Kot
 • Praca socjalna oraz Praca socjalna i ekonomia społeczna - dr Katarzyna Lenart-Kłoś
 • Socjologia - dr Małgorzata Szyszka

 

Instytut Pedagogiki:

 • Pedagogika - dr Agnieszka Linca-Ćwikła
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - dr Marta Buk-Cegiełka
 • Pedagogika specjalna - dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL

 

Instytut Psychologii:

 • Psychologia - dr Andrzej Januszewski 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2021, godz. 12:38 - Maria Mazurek-Olszowa