dn. 25 kwietnia 2012 r. zmarł

Ks. bp prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga (1940-2012)

wieloletni profesor INB KUL i ordynariusz diecezji pelplińskiej

 

 

Ks. bp prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga urodził się 24 V 1940 r. w Gdyni. Święcenia kapłańskie przyjął w 1963 r. W 1968 r. uzyskał tytuł magistra teologii oraz stopień licencjata teologii w zakresie nauk biblijnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie następnie podjął pracę. W 1970 roku uzyskał stopień doktora teologii. W latach 1972-73 odbył studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, a trzy lata później habilitował się na wydziale Teologicznym KUL. W 1979 r. ks. bp Szlaga został powołany na stanowisko docenta i kierownika Katedry Egzegezy Ksiąg Narracyjnych Nowego Testamentu. W 1988 r. został podniesiony do godności biskupa tytularnego i pomocniczego chełmińskiego, by w 1992 r. zostać pierwszym ordynariuszem diecezji pelplińskiej, która powstała mocą bulli Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus” (1992 r.). Jego ingres do bazyliki katedralnej w Pelplinie miał miejsce 24 maja 1992 r.


"Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie..."

 


Dalsze informacje o śp. Zmarłym...

Autor: Stefan Szymik
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2012, godz. 10:48 - Stefan Szymik