ks. dr Marcin KowalskiKs. Marcin Kowalski, adiunkt przy katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 

Wykształcenie:

1996-2002: Studia filozoficzno-teologiczne w Seminarium Kieleckim

2002: Magisterium z teologii biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Praca: Pielgrzymka do Boga obecnego w świątyni. Studium egzegetyczno-teologiczne Ps 84.

2002: Wyświęcony na prezbitera Diecezji Kieleckiej

2003-2011: Studia Specjalistyczne na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie

2004/2005: Program archeologiczno-językowy w Rothberg International School, The Hebrew University w Jerusalem

2007: Licencjat z Pisma Świętego, PIB Rzym. Praca: ‘We shall all be changed’ (1 Cor 15:51): Transformation of the Living at the Parousia of Christ: An Exegetico-Rhetorical Study of 1 Cor 15:50-57 (Fr. J.-N. Aletti, SJ).

2011: Doktora z Pisma Świętego, PIB Rzym. Dysertacja: Transforming Boasting of Self into Boasting in the Lord: The Development of the Pauline Periautologia in 2 Cor 10-13 in Light of the Programmatic Introduction of 2 Cor 10 (Fr. J.-N. Aletti, SJ).

 

Obecna pozycja:

Adiunkt przy katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (2012 – teraz)

 

Nagrody:

Nagroda II stopnia Rektora KUL za podejmowanie działań popularyzujących naukę i uczelnię, październik 2014

 

Zainteresowania naukowe:

  • Listy św. Pawła,
  • Retoryka antyczna,
  • Tradycja ustna,
  • Krytyka socjo-retoryczna,
  • Antropologia kulturowa,
  • Narratologia,
  • Jezus historyczny
  • Biblia w kulturze

 

Funkcje akademickie i zawodowe:

Redaktor NaczelnyThe Biblical Annals

Redaktor NT w Verbum Vitae

Redaktor NT w Kieleckie Studia Teologiczne

Członek zespołu redakcyjnego w Analecta Biblica Lublinensia

Sekretarz ZN SBP

Sekretarz Stowarzyszenia Biblistów Polskich

Visiting Professor w Catholic University in Ruzomberok, Słowacja, 11.04.2016 – 15.04.2016

Visiting Professor w Rzym, Pontificia Università Urbaniana, 01.10.2016-30.10.2016

Wykładowca na Międzynarodowym Seminarium z Listów Pawła, PIB, Rzym, Włochy, 23-27.01.2017 (“Analisi socio-retorica di Rom 8”).

 

Książki (autor):

Transforming Boasting of Self into Boasting in the Lord. The Development of the Pauline Periautologia in 2 Cor 10–13 (Lanham, MD: UPA 2013)

 

Książki (redaktor):

Od wiary Abrahama do wiary Kościoła (ABL XI; Lublin 2014)

 

Artykuły:

http://kul.academia.edu/MarcinKowalski

“Transformation Necessary To Inherit The Kingdom Of God. Rhetorical Analysis Of 1 Cor 15:50-57”, Królestwo Boże. Dar i nadzieja (red. K. Mielcarek) (ABL III; Lublin 2009) 109-131.

“Corruptible, Incorruptible and the Kingdom of God. Semantic Background of the Idea of Transformation in 1 Cor 15:50-53”, Królestwo Boże. Dar i nadzieja (red. K. Mielcarek) (ABL III; Lublin 2009) 133-153.

“ ‘Slave of Christ, God’s Cultic Minister, Debtor of Greeks and Barbarians’. Pauline Apostolic Credentials in Rom 1,1-17”, ZN KUL 53/2 (2010) 3-23.

„Wiara w Chrystusa jako jedyna droga zbawienia. Analiza retoryczna Rz 1 – 4”, Kieleckie Studia Teologiczne 11 (2012) 91-112.  

„Rola słowa Bożego w procesie pojednania człowieka z Bogiem w świetle 2 Kor 5,16-21”, Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska Verbum Domini w refleksji biblijno-teologicznej (red. B. Migut – A. Piwowar) (Lublin 2012) 79-100.

„Sługa słowa i chluba Koryntu. Analiza literacko-retoryczna argumentacji Pawła w 2 Kor 1–7”, BibAn 3/2 (2013) 309-338.

„Kerygmat Jezusa i kerygmat Pawła”, Wierzę w Syna Bożego. Przez Chrystusa. Z Chrystusem. W Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017 (Poznań 2013) 191-201.

„Hiob wzywa Zmartwychwstałego. Ujęcie dramatu zbawienia w ‘Mesjaszu’ G.F. Haendla”, Biblia kodem kulturowym Europy (ABL 9; Lublin 2013) 17-38.

„’Abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą’ (2 Kor 5,21b). Zarys Pawłowej nauki o usprawiedliwieniu i jej eklezjalne implikacje”, Kościół komunia i dialog. Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi w 75. Rocznicę urodzin (red. P. Kantyka – J. Czerkawski – T. Siemieniec) (Kielce 2014) 133-146.

“Chi è quest’uomo che osa anche rimettere i peccati?”… (Lc 7,49). La trama ed il clou del racconto lucano sulla donna peccatrice (Lc 7,36-50), BibAn 4/1 (2014) 97-120.

„Wolność w uścisku grzechu lub łaski: Deuteronomista, Syrach i Paweł na temat wolnej woli”, KST 13 (2014) 69-87.

„Jak chwaląc siebie oddać chwałę Panu? Strategia i dynamika Pawłowej periautologii w 2Kor 10 – 13”, ZN SBP 11 (2014) 333-354.

„Windisch, Hans”, EK XX (red. E. Gigilewicz) (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2014) 667.

„Wjazd do Jerozolimy”, EK XX (red. E. Gigilewicz) (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2014) 741.

„Zacheusz”, EK XX (red. E. Gigilewicz) (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2014) 1162.

„Problem sprawiedliwości Bożej w świetle Listu do Rzymian”, VV 26 (2014) 95-126.

Un fariseo triste, una peccatrice innamorata e Gesù dal potere divino. La costruzione dei personaggi in Lc 7,36-50”, BibAn 5/1 (2015) 137-158.

Bóg ustanowił Chrystusa nowym miejscem przebłagania. Pawłowa wizja usprawiedliwienia według Rz 3,25-26”, Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47) (red. K. Mielcarek) (ABL XII; Lublin 2015) 163-190.

„Wiedza wbija w pychę, miłość zaś buduje (1 Kor 8,1b). Pawłowa reguła życia wspólnoty chrześcijańskiej według 1 Kor 8,1-11,1”, CT 85 (2015) 31-67.

„Sobór i Paweł o wspólnocie małżeńskiej. Biblijne korzenie sakramentu małżeństwa w 1 Kor 7”, Kieleckie Studia Teologiczne 14 (2015) 65-82.

„Paradoksy życia apostoła i wszechogarniająca radość (2 Kor 6,3-10)”, Radość Ewangelii (red. A. Zawadzki) (ABL XIII; Lublin 2015) 51-65

Retoryka i socjoretoryka w lekturze tekstów Nowego Testamentu. Cz. 1: Retoryka i nowe podejście do tradycji ustnej”, BibAn 6/4 (2016) 611-654.

„Powołani do życia w pokoju (1 Kor 7,15). Lektura socjoretoryczna ‘przywileju Pawłowego’ w 1 Kor 7,12-16”, VV 30 (2016) 121-152.

„Nowe wino w starych bukłakach? Analiza socjoretoryczna Ef 5,21-33”, „Niewiastę dzielną kto znajdzie?" (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia (red. A. Kubiś) (Lublin 2016) 393-418.

„Retoryka i socjo-retoryka w lekturze tekstów Nowego Testamentu Cz. 2: Socjo-retoryka – projekt holistycznej lektury tekstu”, BibAn 7/1 (2017) 107-147.

„Nowe życie jak ziarno gorczycy. Spójność argumentacji retorycznej Pawła w Rz 5 – 8”, BibAn 7/4 (2017) 459-485.

 

Kompletny biogram

Autor: Stefan Szymik
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2019, godz. 10:25 - Marcin Zieliński