Ks. Marcin Rafał Wysocki urodził się 11 kwietnia 1975 roku w Olsztynie, jako syn Romana Wysockiego i Natalii z d. Wiszniewskiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej nr 27 w Olsztynie, rozpoczął naukę w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie, które ukończył w roku 1994 złożeniem egzaminu maturalnego.

   Po maturze, w tym samym roku, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie, które ukończył 27 maja, w Roku Jubileuszowym 2000, przyjmując święcenia kapłańskie z rąk J. E. ks. Arcybiskupa dr. Edmunda Piszcza. W tym samym roku 31 maja przedstawił i obronił pracę magisterską z teologii moralnej p.t. Etyczny wymiar wychowania na podstawie posoborowych wypowiedzi Kościoła Katolickiego, której promotorem był ks. dr Jan Guzowski i tym samym zakończył studia na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który powołany został do życia rok wcześniej.

   Po święceniach ks. Marcin Wysocki został skierowany do pracy w parafii Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście, gdzie pracował jako wikariusz przez kolejne 2 lata, będąc jednocześnie katechetą w Zespole Szkół Zawodowych. W roku 2002 ks. abp Edmund Piszcz skierował ks. Marcina Wysockiego na studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie kontynuował dalszą edukację na dwóch pokrewnych kierunkach: filologii klasycznej i patrologii.

  Ks. dr Marcin Wysocki zakończył studia z filologii klasycznej przedłożeniem i obroną w roku 2007 pracy magisterskiej z języka łacińskiego, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Budzisza, zatytułowanej Od teorii do praktyki historiografii. Renesansowa kronika Marcina Kromera, której recenzentem była dr hab. Agnieszka Dziuba.

  19 czerwca 2008 roku ks. Marcin Wysocki obronił prace doktorską zatytułowaną Eschatologia okresu prześladowań na podstawie pism Tertuliana i Cypriana, której promotorem był ks. dr hab. Mariusz Szram, a recenzentami: Pan prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski (UW) i ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki (KUL).

    28 września 2016 roku Rada Wydziału Nauk Humanistycznych KUL nadała mu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo (filologia klasyczna). Od 1 października 2018 r. zatrudniony jako profesor nadzwyczajny przy Katedrze Patrologii Greckiej i Łacińskiej KUL.

  W latach 2003-2005 ks. Marcin Wysocki był członkiem - przedstawicielem przy Międzynarodowej Fundacji Theobalt, od roku 2004 jest członkiem North American Patristic Society, od 2008 członkiem Sekcji Patrystycznej przy Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski, od 2009 Europejskiego Stowarzyszenia Teologii Katolickiej - Sekcja Polska, a od 2010 członkiem International Association of Patristic Studies (AIEP).

Autor: Marcin Wysocki
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2020, godz. 19:10 - Marcin Wysocki