Rok 2021:

 • The Symbolism of Biblical Birds in the Letters of Paulinus of Nola, w: The Bible in the Patristic Period, red. M. Szram, M. Wysocki, Studia Patristica CIII, Leuven-Paris-Bristol: Peeters Publishers, 2021, s. 165-173;

 • Persecution of heretics, w: T&T Clark Handbook to the Early Church, eds I. Ramelli, J.A. McGuckin, P. Ashwin, London: T&T Clark Bloomsbury Academic, 2021, s. 501-516;

 • How to Survive the End of the World? A Study of Latin Christian Letters of the 4th and 5th Century, w: Papers Presented at the Seventh British Patristics Conference, Cardiff, 5-7 September 2018, red. N. Baker-Brian, J. Lössl, Studia Patristica CII, Leuven-Paris-Bristol: Peeters Publishers, 2021, s. 217-227;

 • The Bible in the Patristic Period, red. M. Szram, M. Wysocki, Studia Patristica CIII, Leuven-Paris-Bristol: Peeters Publishers, 2021, ss. 209;
 • Uraniusz, List o śmierci Paulina, "Vox Patrum" 79 (2021) 583-596;
 • Bibliografia Paulina z Noli, "Vox Patrum" 77 (2021) 247-298;
 • Bibliografia prac Wojciecha Stawiszyńskiego, "Vox Patrum" 79 (2021) 23-24;

 

Rok 2020:

 • The Eschatological Aspects of the Monastic Life in St. Jerome’s Letters, „Vox Patrum” 76 (2020) 143-156;
 • Starożytne korepetycje z mariologii? Mariologia Paulina z Noli na kanwie Listu 50 Paulina i 149 Augustyna, w: Maryja w Biblii i refleksji Ojców Kościoła, red. P. Wygralak, Teologia Patrystyczna 17, Poznań 2020, s. 147-165;
 • Dignity in Suffering: Testimonies of the Acts of Martyrdom, w: Dignity in Suffering - Closeness in Dying - Love in Mourning. Interdyscyplinary Study, red. C. Ciccarino, M. Kalinowski, K.K. Masłowski, L. Szot, A. Świerczek, D. Traflet, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2020, s. 65-76;
 • Itineribus Ecclesiae. Ojcowie Kościoła mistrzami zrozumienia dziejów Kościoła, w: Kościół na drogach przeszłości, red. J. Walkusz, M. Nabożny, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2020, s. 379-388;
 • Moc i rola słowa według Paulina z Noli i jego listów, w: W przestrzeni słowa i czasu. Księga Jubileuszowa dla Księdza Profesora Jana Walkusza, red. T. Moskal, M. Nabożny, Lublin: Wydawnictwo KUL 2020, s. 901-910;
 • Cui carni fuerit speranda inmortalitas (Aug. Ep. 140, 31). The Incarnation of Christ and the Hope of Resurrection in St Augustine’s Letters, w: Nullum referenda gratia maius est officium. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Jerzemu Pałuckiemu z okazji 65-lecia urodzin i 30-lecia pracy naukowej, red. M. Szram, M. Wysocki, Lublin: Wydawnictwo KUL 2020, s. 443-452;
 • Nullum referenda gratia maius est officium. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Jerzemu Pałuckiemu z okazji 65-lecia urodzin i 30-lecia pracy naukowej, red. M. Szram, M. Wysocki, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2020, ss. 496;
 • M. Szram, M. Wysocki, Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki – życie i działalność naukowo-organizacyjna, w: Nullum referenda gratia maius est officium. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Jerzemu Pałuckiemu z okazji 65-lecia urodzin i 30-lecia pracy naukowej, red. M. Szram, M. Wysocki, Lublin: Wydawnictwo KUL 2020, s. 23-30;
 • Wykaz publikacji ks. prof. dr. hab. Jerzego Pałuckiego, w: Nullum referenda gratia maius est officium. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Jerzemu Pałuckiemu z okazji 65-lecia urodzin i 30-lecia pracy naukowej, red. M. Szram, M. Wysocki, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2020, s. 31-39;
 • Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w polskich ośrodkach naukowych w latach 2015-2019, „Vox Patrum” 74 (2020) 221-230;

 

Rok 2019:

 • „Czyż i Afryka nie jest pełna ciał świętych męczenników?” (Augustyn, Ep. 78, 3). Męczeństwo jako rys duchowości Afryki Północnej, „Vox Patrum” 72 (2019) 203-218;

 • How to Measure the Time of God and the Time of Men? Study of the Letters of Ambrose and Augustine, w: Tempo di Dio, tempo dell’uomo, Studia Ephemeridis Augustinianum 155, red. M. Ghilardi, Roma-Lugano 2019, s. 441-449;
 • Can Children be Mature in the Faith? A Study of the Works of St. Ambrose, w: Il bambino nelle fonti christiane, Studia Ephemeridis Augustinianum 154, red. M. Ghilardi, Roma-Lugano 2019, s. 295-303;
 • Nadzieje upadającego świata. Nadzieja w chrześcijańskiej epistolografii łacińskiej IV i V wieku (Ambroży, Augustyn, Hieronim, Paulin z Noli), red. M. Wysocki, J. Pałucki, M. Pyzik-Turska, Lublin 2019, ss. 283;
 • O listach w listach Ojców Kościoła, w: Nadzieje upadającego świata. Nadzieja w chrześcijańskiej epistolografii łacińskiej IV i V wieku (Ambroży, Augustyn, Hieronim, Paulin z Noli), red. M. Wysocki, J. Pałucki, M. Pyzik-Turska, Lublin 2019, s. 87-112 [wraz z: M. Pyzik-Turska];
 • Przesyłam ten list przez ręce mojego umiłowanego… czyli rzecz o kurierach w listach chrześcijańskich, w: Nadzieje upadającego świata. Nadzieja w chrześcijańskiej epistolografii łacińskiej IV i V wieku (Ambroży, Augustyn, Hieronim, Paulin z Noli), red. M. Wysocki, J. Pałucki, M. Pyzik-Turska, Lublin 2019, s. 113-123;
 • Chrześcijańska nadzieja w listach konsolacyjnych (św. Ambroży, św. Augustyn, św. Hieronim, św. Paulin), w: Nadzieje upadającego świata. Nadzieja w chrześcijańskiej epistolografii łacińskiej IV i V wieku (Ambroży, Augustyn, Hieronim, Paulin z Noli), red. M. Wysocki, J. Pałucki, M. Pyzik-Turska, Lublin 2019, s. 217-234;
 • Nadzieja upadającego świata. Ojcowie Kościoła w swych listach wobec barbarzyńców, w: Nadzieje upadającego świata. Nadzieja w chrześcijańskiej epistolografii łacińskiej IV i V wieku (Ambroży, Augustyn, Hieronim, Paulin z Noli), red. M. Wysocki, J. Pałucki, M. Pyzik-Turska, Lublin 2019, s. 235-258 [wraz z: J. Pałucki];
 • Paulin z Noli, Listy 1-51, tłumaczenie, opracowanie i wstęp: M. Wysocki, J. Pałucki, M. Pyzik-Turska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2019, ss. 408;

 

Rok 2018:

 • «¿Por qué desesperar de nuestra concordia?» (ep. 108, 15). Esperanza o desesperanza de la reconciliación de los herejes. Un estudio de las cartas de S. Agustín, “Augustinus” 64 (2018) 473-486;
 • Pewniejsza nadzieja? Zachęty do życia monastycznego w epistolografii IV i V wieku, „Vox Patrum” 70 (2018) 193-204;
 • Biblia i nadzieja na jej dobre tłumaczenie, „Vox Patrum” 69 (2018) 721-733;

 • Chrystus Król i Jego królestwo – interpretacja pierwszych aleksandryjczyków, w: Teologiczne podstawy kultu Chrystusa jako króla, red. J. Grzywaczewski, Warszawa 2018, s. 29-48;

 • Bober Andrzej, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i in., t. 1, Lublin 2018, 67-68;
 • Wilczyński Tomasz, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i in., t. 2, Lublin 2018, 534;
 • Wysocki Marcin, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i in., t. 2, Lublin 2018, 615-616;

 

Rok 2017:

 • Filautia – zła miłość siebie w pismach Aleksandryjczyków, „e-Patrologos” 3 (2017) z. 2, 32-48;

 • Hope Found, Hope Lost – Eschatological Aspects in the Interpretations of Israelites’ Wilderness Wanderings. Two Sides of One Story: Origen’s 27. Homily on the Book of Numbers and Jerome’s Letter 78, “Vox Patrum” 67 (2017) 727-742;

 • Nadzieja na jedność? Herezje i heretycy w Listach św. Ambrożego, „Vox Patrum” 68 (2017) 327-340;

 • Godne przyjmowanie Eucharystii w listach św. Ambrożego i św. Augustyna, w: Ojcowie Kościoła o Eucharystii, red. P. Wygralak, Teologia patrystyczna 14, Poznań 2017, 147-167;

 

Rok 2016:

 • Recepcja Ojców Kościoła w «Confessio catholicae fidei christiana» Stanisława Hozjusza, “Vox Patrum” 65 (2016) 727-739;

 • Koncepcje świętości w okresie patrystycznym. Zarys problematyki, „Resovia Sacra” 23 (2016) 421-448;

 

Rok 2015:

 • Between Western and Eastern Traditions: Polish Patristic Studies after World War II, in: Patristic Studies in the Twenty-First Century. Proceedings of an International Conference to Mark the 50th Anniversary of the International Association of Patristic Studies, eds. B. Bitton-Ashkelony – Th. de Bruyn – C. Harrison, Turnhout 2015, s. 73-88;

 • Numquid non et Africa sanctorum martyrum corporibus plena est?’ (Augustine, Ep. 78,3). Martyrs and Martyrdom in Africa before Augustine – a Preparation for Donatism?, in: The Uniquely African Controversy: Studies on Donatist Christianity, eds. A. Dupont – M.A. Gaumer – M. Lamberigts, Late Antique History and Religion 9, Leuven-Paris-Bristol 2015, s. 3-27;

 • Męczennik jako świadek na podstawie akt męczenników, „Verbum vitae” 28 (2015) 341-370;

 • Ideał mędrca w listach św. Ambrożego, „Vox Patrum” 64 (2015) 581-594;

 • Autorstwo ‘Te Deum’ w świetle współczesnych badań, Zarys problematyki, „e-Patrologos”. 1/4 (2015) 48-56;

 • Apologists, w: Encyclopedia of Christian Education, eds. G.T. Kurian – M.A. Lamport, vol. 1, Lanham-Boulder-New York-London 2015, s. 57-58;

 • Basil the Great, w: Encyclopedia of Christian Education, eds. G.T. Kurian – M.A. Lamport, vol. 1, Lanham-Boulder-New York-London 2015, s. 115;

 • Cappadocian Fathers , w: Encyclopedia of Christian Education, eds. G.T. Kurian – M.A. Lamport, vol. 1, Lanham-Boulder-New York-London 2015, s. 187-188;

 • Clement of Alexandria , w: Encyclopedia of Christian Education, eds. G.T. Kurian – M.A. Lamport, vol. 1, Lanham-Boulder-New York-London 2015, s. 298-299;

 • Gregory of Nazianzus, w: Encyclopedia of Christian Education, eds. G.T. Kurian – M.A. Lamport, vol. 2, Lanham-Boulder-New York-London 2015, s. 562-563;

 • Gregory of Nyssa, w: Encyclopedia of Christian Education, eds. G.T. Kurian – M.A. Lamport, vol. 2, Lanham-Boulder-New York-London 2015, s. 563;

 • Jerome, w: Encyclopedia of Christian Education, eds. G.T. Kurian – M.A. Lamport, vol. 2, Lanham-Boulder-New York-London 2015, s. 657-658;

 • Leadership Development in the Early Church (Through the Fourth Century) , w: Encyclopedia of Christian Education, eds. G.T. Kurian – M.A. Lamport, vol. 2, Lanham-Boulder-New York-London 2015, s. 700-701;

 

Rok 2014:

 • The beauty of martyrdom: the presence of God in the martyrs in the writings of Tertullian and Cyprian, w: The beauty of Gods’ Presence in the Fathers. The Proceedings of the Eighth International Patristic Conference, Maynooth 2012, red. J.E. Rutherford, Dublin 2014, s. 69-82;

 • Radości i troski biskupiego życia z perspektywy listów św. Ambrożego, Biskupa Mediolanu, w: Veritas Christi Liberat. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Jacka Jezierskiego w 65. rocznicę urodzin, 40. rocznicę kapłaństwa i 20. rocznicę biskupstwa, red. K. Parzych-Blakiewicz – P. Rabczyński – J.M. Wojtkowski, Olsztyn 2014, s. 725-740;

 • ‘Spem vestram in omnipotentis Dei manu ponite’ (Ep. XI, 23). Hope in the Letters of St Gregory the Great – Decline or Development of the Theology of Hope?, w: La teologia dal V all’VIII secolo fra sviluppo e crisi. XLI Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana, Studia Ephemeridis Augustinianum 140, Roma 2014, s. 433-439;
 • Od Pierzchał przez Głotowo do Dobrego Miasta ‘ad maiorem divini cultus et devocionis ac popularis frequentationis augmentationem’ – czyli o „wędrówce” Kapituły Kolegiackiej, w: Parafia Głotowo, red. P. Błażewicz, Głotowo 2014, s. 105-125;

 • Obraz chrześcijańskiego władcy w listach św. Ambrożego, „Vox Patrum” 61 (2014) 171-177;

 • „Jesteśmy pośrednikami wiary” (Ep. 10 [extra coll.], 8). Wiara i jej pośrednicy na podstawie listów św. Ambrożego, „Vox Patrum” 61 (2014) 373-385;

 • Recenzja książki: S. Kalinkowski, Scire Latine. Język łaciński. Podręcznik dla alumnów i studentów teologii, Warszawa 2014, ss. 370, „Vox Patrum” 61 (2014) 602-606;

 • Sprawozdanie ‘XLI Spotkanie Badaczy Starożytności Chrześcijańskiej (Rzym, I9-11 V 2013)’, „Vox Patrum” 61 (2014) 645-648;

 • Sprawozdanie ‘Studia patystyczne w XXI wieku: Międzynarodowa Konferencja Patrystyczna dla uczczenia 50-lecica istnienia AIEP/IAPS (Jerozolima, 25-27 VI 2013)’ „Vox Patrum” 61 (2014) 651-656;

 • Sprawozdanie ‘ Colloquium Origenianum Undecimum (Aarhus, Dania, 26-30 VIII 2013)’, „Vox Patrum” 61 (2014) 656-659;

 • Życie i działalność naukowa ks. prof. dra hab. Franciszka Drączkowskiego, "Vox Patrum" 62 (2014) 35-44;
 • Wykaz drukowanych prac ks. prof. dra hab. Franciszka Drączkowskiego, "Vox Patrum" 62 (2014) 45-52;
 • Wykaz prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Franciszka Drączkowskiego, "Vox Patrum" 53-60;
 • Recenzja książki: „Biskup Marcin Kromer (1512-1589). W służbie Kościoła, Ojczyzny i Ziemi Bieckiej”, red. W. Kret – S. Zych, Biecz 2013, ss. 180, ISBN 978-83-60944-57-8, „Resovia Sacra” 21 (2014) 611-614;

 • Wyznawca, Encyklopedia Katolicka KUL, tom XX, Lublin 2014, k. 1106-1107;
 • Zozym, Encyklopedia Katolicka KUL, tom XX, Lublin 2014, k. 1483-1484;

 

Rok 2013:

 • ‘Fides in regula posita est, habet legem et salutem de observatione legis’ (Tert., Praescr. 14). Legal description of the faith by Tertullian - preparing for Constantine’s turn and Ecclesiastical Law?, w: Lex et religio. XL Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana, Studia Ephemeridis Augustinianum 135, Roma 2013, s. 485-495;

 • Eschatology of the Time of Persecutions in the Writings of Tertullian and Cyprian, „Studia Patristica” 65 (2013) 13,  379-393;
 • „Nie ma nic ważniejszego od religii, nic wznioślejszego od wiary” (Ep. 72, 12). Wiara w świetle listów św. Ambrożego, „Vox Patrum” 60 (2013) 497-511
 • ‘Błogosławieni ubodzy w duchu’. Patrystyczna interpretacja pierwszego błogosławieństwa w pismach zachodnich Ojców Kościoła, w: Ojcowie Kościoła o ubóstwie, red. B. Częsz – P. Wygralak – M. Kieling, Teologia patrystyczna 10, Poznań 2013, s. 15-32;
 • Męczeństwo granicą świętości? - Męczeństwo i męczennicy w Afryce Prokonsularnej w II i III wieku, w: Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, t. VIII, Granice świętości w świecie późnego antyku, red. A. Głowa - B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, Lublin 2013, s. 267-287;

 • Wiara męczenników – świadectwo opisów męczeństwa, w: Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie, red. A. Paciorek i in., t. 6. Wierzę w jednego Boga, Tarnów 2013, s. 353-369;

 • Marcin Kromer – polski Liwiusz? Czyli rzecz o stylu kromerowej Historii, „Roczniki Humanistyczne” 61 (2013) z. 3, 31-43;

 • Marcin Kromer – polski Liwiusz? Czyli rzecz o narracji kromerowej „Historii”, w: Biskup Marcin Kromer (1512-1589) w służbie Kościoła, Ojczyzny i Ziemi Bieckiej, red. W. Kret - S. Zych, Biblioteka Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL 24, Biecz 2013, s. 111-133;

 • Szymon Słupnik Starszy 1. Życie - Encyklopedia Katolicka KUL, tom XIX, Lublin 2013, k.224-225;

 • Szymon Słupnik Młodszy 1. Życie - Encyklopedia Katolicka KUL, tom XIX, Lublin 2013, k. 226;

 • Teofil z Castabali – Encyklopedia Katolicka KUL, tom XIX, Lublin 2013, k. 647;

 • Tertulian – Encyklopedia Katolicka KUL, tom XIX, Lublin 2013, k. 731-735;

 • Testamentum Domini – Encyklopedia Katolicka KUL, tom XIX, Lublin 2013, k. 743-744;

 • Traditores – Encyklopedia Katolicka KUL, tom XIX, Lublin 2013, k. 953;

 • Tykoniusz – Encyklopedia Katolicka KUL, tom XIX, Lublin 2013, k. 1215-1216;

 • Tymoteusz Ailuros – Encyklopedia Katolicka KUL, tom XIX, Lublin 2013, k. 1231;

 • Sewer z Antiochii - Encyklopedia Katolicka KUL, tom XVIII; Lublin 2013, k. 73-74;

 • Sewerianie - Encyklopedia Katolicka KUL, tom XVIII; Lublin 2013, k. 75;

 • Skete - Encyklopedia Katolicka KUL, tom XVIII; Lublin 2013, k. 282;

 • Skit - Encyklopedia Katolicka KUL, tom XVIII; Lublin 2013, k. 288;

 • Słupnicy - Encyklopedia Katolicka KUL, tom XVIII; Lublin 2013, k. 421;

 • Sykstus III - Encyklopedia Katolicka KUL, tom XVIII; Lublin 2013, k. 1274;

 

Rok 2012:

 • ‘Któryż to napój, jeśli nie napój mądrości, jest radością serca?’ (Ep.1,7), czyli jak opisuje radość św. Ambroży w swoich listach, „Vox Patrum” 58 (2012) 289-305;
 • Argumenty wczesnochrześcijańskich apologetów za wyższością chrześcijaństwa nad innymi religiami (Arystydes, Atenagoras, Justyn, Teofil z Antiochii, List do Diogneta), w: Wczesne chrześcijaństwo a religie, red. S.I. Ledwoń - M. Szram, Lublin 2012, s. 133-150;
 • Sprawozdanie z Sympozjum patrystycznego „Radość u Ojców Kościoła” i wręczenia Księgi Jubileuszowej Ks. prof. Franciszkowi Drączkowskiemu, 4 października 2011, KUL,  Lublin, „Vox Patrum” 58 (2012) 498-500;
 • Sprawozdanie z „Lex et religio in età tardoantica”. XL Incontro di Studiosi dell'Antichità Cristiana, Institutum Patristicum Augustinianum, 10-12 maja 2012, Rzym, Włochy, „Vox Patrum” 58 (2012) 504-508;
 • Sprawozdanie z International Donatist Studies Symposium, 17-18 maja 2012, Leuven, Belgia, „Vox Patrum” 58 (2012) 509-511;
 • Sprawozdanie z VIII Konferencji Patrystycznej: ‘The Beauty of  God’ Presence in the Fathers of the Church, 10-13 października 2012 Maynooth, Irlandia, „Vox Patrum" 58 (2012) 512-514;
 • Marcin Kromer – polski Liwiusz? Czyli rzecz o bohaterze kromerowej Historii, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 3 (2012) 505-519;
 • Restytut - Encyklopedia Katolicka KUL, tom XVII, Lublin 2012, k. 26;

 • Roman 1 - Encyklopedia Katolicka KUL, tom XVII, Lublin 2012, k. 255;

 • Roman 2 - Encyklopedia Katolicka KUL, tom XVII, Lublin 2012, k. 256;

 • Roman z Cezarei - Encyklopedia Katolicka KUL, tom XVII, Lublin 2012, k. 257;

 • Roman z Roso - Encyklopedia Katolicka KUL, tom XVII, Lublin 2012, k. 261-262;

 • Romanian - Encyklopedia Katolicka KUL, tom XVII, Lublin 2012, k. 262;

 • Romulus z Fiesole - Encyklopedia Katolicka KUL, tom XVII, Lublin 2012, k. 283;

 • Rufin z Asyżu - Encyklopedia Katolicka KUL, tom XVII, Lublin 2012, k. 565;

 • Rufin Flawiusz - Encyklopedia Katolicka KUL, tom XVII, Lublin 2012, k. 566;

 • Rufin Syryjczyk - Encyklopedia Katolicka KUL, tom XVII, Lublin 2012, k. 566-567;

 • Rustyk - Encyklopedia Katolicka KUL, tom XVII, Lublin 2012, k. 616;

 • Rzymski symbol - Encyklopedia Katolicka KUL, tom XVII, Lublin 2012, k. 794;

 • Sarabaici - Encyklopedia Katolicka KUL, tom XVII, Lublin 2012, k. 1104-1105;

 • Semiarianizm - Encyklopedia Katolicka KUL, tom XVII, Lublin 2012, k. 1392-1393;

 • Prakseasz – Encyklopedia Katolicka KUL, tom XVI, Lublin 2012, k. 241;

 • Proklos – Encyklopedia Katolicka KUL, tom XVI, Lublin 2012, k. 459-460;

 • Prymazjusz – Encyklopedia Katolicka KUL, tom XVI, Lublin 2012, k. 594-595;

 • Pseudo-Justyn - Encyklopedia Katolicka KUL, tom XVI, Lublin 2012, k. 831;

 • Remediusz - Encyklopedia Katolicka KUL, tom XVI, Lublin 2012, k. 1437;

 

Rok 2011:

 

Rok 2010:

 • Eschatologia okresu prześladowań na podstawie pism Tertuliana i Cypriana, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 312;
 • Model doskonałego chrześcijanina w pismach św. Cypriana z Kartaginy, "Vox Patrum" 55 (2010) 699-720;
 • Idee eschatologiczne w mowach żałobnych św. Ambrożego, "Teologia patrystyczna" 7 (2010) 83-104;
 • Kapłaństwo w starożytności chrześcijańskiej – teoria i praktyka, "Zeszyty Teologiczne" 47 (2010) 5-27;
 • Przebaczenie w pismach św. Cypriana z Kartaginy, "Verbum Vitae" 18 (2010) 187-211;
 • List św. Pawła do Rzymian w recepcji Tertuliana, "Biblica et Patristica Thoruniensia" 3 (2010) 105-114;
 • Patrystyczne korzenie kapituł i statutów kapitulnych, w: Warmińska Kapituła Katedralna. Dzieje i wybitni przedstawiciele, red. A. Kopiczko - J. Jezierski - Z. Żywica, Olsztyn 2010, s. 75-85;
 • Statuty Dobromiejskiej Kapituły Kolegiackiej z 1734 roku, "Rocznik Dobromiejski" 4 (2010) 13-18;

 • Statuta Nova Capituli Ecclesiae Collegiatae Gutstatensis a Celsissimo et Reverendissimo Principe, Domino Domino Christophoro Szembek Episcopo confirmata – Nowe Statuty dobromiejskiego kościoła kolegiackiego zatwierdzone przez najjaśniejszego i najczcigodniejszego Księcia, Pana biskupa Krzysztofa Szembeka (tłumaczenie z j. łacińskiego), „Rocznik Dobromiejski” 4 (2010) 19-85;

 • Nowat – Encyklopedia Katolicka KUL, tom XIV, Lublin 2010, k. 42;
 • Ojcowie pustyni – Encyklopedia Katolicka KUL, tom XIV, Lublin 2010, k. 448-449;
 • Olimpia – Encyklopedia Katolicka KUL, tom XIV, Lublin 2010, k. 522-523;
 • Optat z Milewe – Encyklopedia Katolicka KUL, tom XIV, Lublin 2010, k. 686;
 • Optat z Thamugadi  – Encyklopedia Katolicka KUL, tom XIV, Lublin 2010, k. 686-687;
 • Oratio Cypriani – Encyklopedia Katolicka KUL, tom XIV, Lublin 2010, k. 709;
 • Ostroróg Jan – Encyklopedia Katolicka KUL, tom XIV, Lublin 2010, k. 966-967;
 • Pankracy – Encyklopedia Katolicka KUL, tom XIV, Lublin 2010, k. 1216-1217;
 • Pantaleon z Nikomedii, 1. Życie, 2. Kult – Encyklopedia Katolicka KUL, tom XIV, Lublin 2010, k. 1232;
 • Pantaleon – Encyklopedia Katolicka KUL, tom XIV, Lublin 2010, k. 1233;
 • Paschazy  – Encyklopedia Katolicka KUL, tom XIV, Lublin 2010, k. 1425;
 • Paschazyn – Encyklopedia Katolicka KUL, tom XIV, Lublin 2010, k. 1426;
 • Pastor – Encyklopedia Katolicka KUL, tom XIV, Lublin 2010, k. 1456;
 • Cardinal Newman and the Fathers of the Church, St Michael and All Angels Parish Newsletter, 14/15 August 2010, s. 1;

 

Rok 2009:

 • Maryja w pismach Tertuliana, "Salvatoris Mater" 2 (2009), 109-135;
 • Świętość i sakramentalność małżeństwa w myśli Jana Chryzostoma, "Vox Patrum" 53-54 (2009), 145-157;
 • Problemy duszpasterskie pierwotnego Kościoła (Sprawozdanie ze spotkania Sekcji Patrystycznej przy Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski, Ołtarzew 21-23 września 2008), "Vox Patrum" 53-54 (2009), 1053-1056;
 • Statuty Dobromiejskiej Kapituły Kolegiackiej z 1583 roku, "Rocznik Dobromiejski" 3 (2009) 13-17;
 • Statuta Nova Capituli Collegiatae Ecclesiae Gutstatensis Cromero Episcopo – Nowe Statuty Kapituły Kolegiackiej Kościoła Dobromiejskiego (tłumaczenie z j. łacińskiego), "Rocznik Dobromiejski" 3 (2009), 20-43;
 • Ks. Gabriel Witaszek (1999-2002), w: Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. J. Walkusz - T. Moskal, Lublin 2009, s. 247-254;
 • Eschatologiczna nagroda w pismach św. Cypriana, "Roczniki Historii Kościoła" 56 (2009), t. 1, s. 33-48;
 • Prezentacja dysertacji doktorskiej, ks. Marcin Wysocki, Eschatologia okresu prześladowań na podstawie pism Tertuliana i Cypriana, "Roczniki Historii Kościoła" 56 (2009), t. 1, s. 232-238;
 • Zmartwychwstanie ciała według Tertuliana, "Verbum Vitae" 15 (2009), 295-324;
 • Godność ciała ludzkiego w dziele Tertuliana „O zmartwychwstaniu ciała” – wybrane fragmenty, "Forum Teologiczne" 10 (2009) 215-228;
 • Królestwo Boże w myśli pisarzy afrykańskich III w. na przykładzie Tertuliana i św. Cypriana, w: Scripturae Lumen, Biblia i jej oddziaływanie, t. I, Ewangelia o Królestwie, red. A. Paciorek - A. Czaja - A. Tronina, Lublin 2009, s. 391-413;
 • Narcyz z Jerozolimy – Encyklopedia Katolicka KUL, tom XIII, Lublin 2009, k. 724-725;
 • Natalia z Nikomedii – Encyklopedia Katolicka KUL, tom XIII, Lublin 2009, k. 790;
 • Nestorianizm – Encyklopedia Katolicka KUL, tom XIII, Lublin 2009, k. 945-947;
 • Nestoriusz – Encyklopedia Katolicka KUL, tom XIII, Lublin 2009, k. 951-952;
 • On Being a Preist, St Michael and All Angels Parish Newsletter, 12/13 September 2009, s. 1;

 

Rok 2008:

 • Eschatologiczna nagroda w pismach Tertuliana, "Vox Patrum" 52/2 (2008), 1269-1279;
 • Koncepcja historiografii Marcina Kromera – polskiego Liwiusza, "Rocznik Dobromiejski" 2 (2008), 245-260;
 • Statuty dobromiejskiej kapituły kolegiackiej, "Rocznik Dobromiejski" 2 (2008), 55-61;

 • Statuta Collegii, Anno a Salvatore nato 1429 die 20 Aprilis -  Statuty Kolegium z dnia 20 kwietnia roku 1429 od narodzenia Zbawiciela, (tłumaczenie z j. łacińskiego), "Rocznik Dobromiejski" 2 (2008), 64-67;

 • Statuta Mauritiana Capituli Gutstadiensis et Formula Investiturae super Decanantum et Canonicatum Gutstadiensem – Statuty Maurycjańskie Kapituły Dobromiejskiej wraz z formułą inwestytury na stanowisko dobromiejskiego dziekana i kanonika (tłumaczenie z j. łacińskiego), "Rocznik dobromiejski" 2 (2008), 69-103;
 • Menas - Encyklopedia Katolicka KUL, tom XII, Lublin 2008, k. 523;
 • Męczennicy, III. Literatura patrystyczna - Encyklopedia Katolicka KUL, tom XII, Lublin 2008, k. 682-683;
 • Męczeństwo, IV. W chrześcijaństwie, 1. W ujęciu patrystycznym - Encyklopedia Katolicka KUL, tom XII, Lublin 2008, k. 699-701;
 • Męczeństwo św. Polikarpa - Encyklopedia Katolicka KUL, tom XII, Lublin 2008, k. 704-705;
 • The End of the World, St Michael and All Angels Parish Newsletter, 9/10 August 2008, s. 1;
 • Tertullian, St Michael and All Angels Parish Newsletter, 16/17 August 2008, s. 1;
 • St Cyprian Bishop and Martyr, St Michael and All Angels Parish Newsletter, 23/24 August 2008, s. 1;
 • Pope Benedict answers Questions, St Michael and All Angels Parish Newsletter, 30/31 August 2008, s. 1;

 

Rok 2007:

 

Rok 2006:

 • Majoryn - Encyklopedia Katolicka KUL, tom XI, k. 857;
 • Marceli - Encyklopedia Katolicka KUL, tom XI, k. 1218;

 

Rok 2004:

 

Rok 2003:

 • L. Mateja, Oblicza miłosierdzia. Historyczne uwarunkowania rozwoju doktryny o miłosierdziu. Studium dzieł Tertuliana i św. Cypriana, Kraków 2003 - recenzja, "Vox Patrum" 44-45 (2003) 490-492;

 

Rok 2002:

 • B. Daley, The hope of the Early Church, A handbook of patristic Eschatology, Peabody Mass 2003 - recenzja, "Vox Patrum" 42-43 (2002) 615-621;

 

Rok 2001:

 • Vademecum. Precationum libellus (opracowanie), Olsztyn 2001;
Autor: Marcin Wysocki
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2021, godz. 12:55 - Marcin Wysocki