drwp_01

Dane osobowe

Ks. Wojciech Pikor, kapłan diecezji pelplińskiej, urodzony 31 października 1969 roku w Gdańsku. Po ukończeniu I LO w Bydgoszczy (1988) studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie 29 maja 1994 roku.

Dalsze studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (licencjat teologii biblijnej 1996), Papieskim Instytucie Biblijnym (licencjat nauk biblijnych 1999) i Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie 18 grudnia 2001 roku obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem o. prof. Pietro Bovatiego pt. La comunicazione profetica alla luce di Ez 2-3 (Roma 2002). Od 2001 roku wykładowca egzegezy Starego Testamentu, teologii biblijnej i języka hebrajskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie oraz wykłady z ksiąg prorockich i teologii biblijnej w Instytucie Teologicznym św. Jadwigi w Tczewie (filia UKSW w Warszawie). W latach 2001-2003 wikariusz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starogardzie Gdańskim oraz katecheta w Gimnazjum nr 4. W latach 2003-2004 prefekt studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.

Od 2003 zatrudniony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na stanowisku adiunkta w Katedrze Egzegezy Ksiąg Prorockich Starego Testamentu. 23 czerwca 2009 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Soteriologiczna metafora wody w Księdze Izajasza (Lublin 2009). Od 1 października 2009 roku kierownik Katedry Egzegezy Ksiąg Prorockich Starego Testamentu.

 

Własna strona internetowa: www.prorok.win.pl

Obszar zainteresowań naukowych:

Księga Izajasza, Księga Ezechiela, Retoryka semicka, Analiza narracyjna, Biblia w katechezie.

Publikacje książkowe:

La comunicazione profetica alla luce di Ez 2–3 (Tesi Gregoriana. Serie Teologia 88), Roma: Editrice PUB 2002.
Biblijne pytania o Boże miłosierdzie, Pelplin: Bernardinum 2004.
Czytamy Stary Testament. Ćwiczenia do wykładów z biblistyki (Biblia – Katecheza – Życie 1), Kielce: Jedność 2007.
Biblijne drogi ku braterstwu. Materiały, metody, inspiracje (Biblia – Katecheza – Życie 3), Kielce: Jedność 2007.
Soteriologiczna metafora wody w Księdze Izajasza (Studia Biblica Lublinensia 4), Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.

Autor: Krzysztof Mielcarek, Stefan Szymik
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2013, godz. 12:14 - Stefan Szymik