Dane osobowe

Ks. Krzysztof Napora, sercanin. Od roku 2012 pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk Biblijnych KUL. Asystent przy katedrze Ksiąg historycznych i dydaktycznych.

Urodzony w 1974 roku w Puławach. Egzamin dojrzałości zdał w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Puławach. W roku 1994 złożył pierwszą profesję zakonną w nowicjacie Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Stopnicy. W latach 1994-2000 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach. W roku 2000 w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie obronił pracę magisterską napisaną pod kierunkiem ks. dr hab. Stanisława Hałasa scj. W tym samym roku przyjął święcenia kapłańskie. W latach 2000-2002 pełnił funkcję wikariusza w parafii p.w. Dobrego Pasterza w Lublinie i katechety w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Z. Herberta w Lublinie.   

W latach 2002-2006 odbył studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie uwieńczone zdobyciem stopnia licencjata nauk biblijnych. W latach 2003-2004 studiował w Rothberg International School Uniwersytetu Hebrajskiego w ramach programu „The Bible and Its World.” W latach 2007-2010 odbył studia doktoranckie w École biblique et archéologique française de Jérusalem (EBAF). Tam też przedstawił i publicznie obronił swą pracę doktorską pisaną pod kierunkiem prof. Krzysztofa Sonka op uzyskując tytuł doktora nauk biblijnych.

Od roku 2012 zatrudniony na stanowisku asystenta katedry ksiąg historycznych i dydaktycznych w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po reorganizacji Instytutu jest asystentem w Katedrze filologii biblijnej i literatury międzytestamentalnej. Ponadto jest wykładowcą Starego Testamentu w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach.

Jest członkiem Society of Biblical Literature, Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

 

Obszar zainteresowań naukowych

Pięcioksiąg, Hermeneutyka biblijna, egzegeza rabiniczna

 

Hobby

Literatura piękna – zwłaszcza twórczość C.K. Norwida

Autor: Stefan Szymik
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2017, godz. 12:06 - Leszek Wojtowicz