e-mail: marcin.zielinski@kul.pl

 

Ks. Marcin Zieliński, adiunkt przy Katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych.

 

Wykształcenie

 

1996-2002 - studia magisterskie w Metropolitalnym Seminarium Duchownym

2002 - obrona pracy magisterskiej z teologii fundamentalnej pt.: "Męczeństwo jako motyw wiarygodności chrześcijaństwa w nauczaniu Jana Pawła II", pisanej pod kierunkiem ks. prof. Mariana Ruseckiego

2004-2008 - studia w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, zakończone licencjatem pisanym pod kierunkiem Rev. S. Pisano SJ. Tytuł licencjatu: "La veridicità di Dio in 1Re 22,1-40"

2008-2014 - studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim

2014 - zatrudnienie na stanowisku asystenta przy Katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych.

2015 - obrona doktoratu z teologii biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II pt. "La gioia e la tristezza nel libro della Sapienza" pod kierunkiem ks. prof. Henryka Witczyka.

 

Obecna pozycja

 

Adiunkt przy katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (2018 - )

 

Nagrody

 

Nagroda II stopnia Rektora KUL za podejmowanie działań popularyzujących naukę i uczelnię - 2014

Nagroda II stopnia Rektora KUL za zaangażowanie w przygotowanie jubileuszu 100-lecia KUL - 2018

 

Zainteresowania

 

-literatura mądrościowa

-proforystyka

-Biblia w kulturze

 

Funkcje akademickie i zawodowe

 

Redaktor działu Recenzje The Biblical Annals

 

Reprezentant Konferencji Episkopatu Polski (członek zwyczajny) w Catholic Biblical Federation – przewodniczący grupy Europa Wschodnia i Środkowa

 

Zastępca przewodniczącego stowarzyszenia Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II

 

 

Monografie

 

La gioia e la tristezza nel libro della Sapienza (Studia Biblica Lublinensia 22; Lublin: Wydawnictwo KUL 2020).

 

Artykuły

 

“Logika Bożego upomnienia w Mdr 11,21-12,2”, Verbum Vitae 18 (2010) 61-78.

 

"Światło jako symbol mądrości i prawa w Księdze Mądrości", Verbum Vitae 29 (2016) 99-115.

 

"Pozorne cierpienie sprawiedliwego w Księdze Mądrości", Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 23 (2016) 135-146.

 

"La morte nel libro della Sapienza. Il rapporto tra la figura della Sapienza e la realtà della morte", Biblical Annals 3 (2017) 307-322.

 

"Uczynki", Nowy słownik teologii biblijnej (red. Henryk Witczyk)(Kielce 2017) 913-917.

 

"Uniwersalizm", Nowy słownik teologii biblijnej (red. Henryk Witczyk)(Kielce 2017) 918-922.

 

„«Przyszedł mi z pomocą duch mądrości» (Mdr 7,7). Relacja między starotestamentalną mądrością a działaniem Ducha Świętego”, Verbum Vitae 1 (2020) 35-47.

 

„Znaczenie rzeczownika φθόνος w Mdr 2,24”, Biblical Annals 4 (2021) 659-673.

 

„Relacja mistrz–uczeń jako fundament zdobywania wiedzy”, Kogo szukasz? (J 20,15). Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Henryka Witczyka w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski - Marcin Kowalski) (Ad Multos Annos 21; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2021) 741-755.

 

Biogram

Autor: Stefan Szymik
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2023, godz. 13:17 - Marcin Zieliński