e-mail: tomasz.bak@kul.pl

 

Ks. dr Tomasz Bartłomiej Bąk, adiunkt przy Katedrze Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Wykształcenie:
1998-2004: Studia filozoficzno-teologiczne w WSD w Rzeszowie,
2004: Magisterium z teologii biblijnej na podst. pracy: Niewiastę dzielną któż znajdzie (Prz 31,10-31). Analiza doktrynalna i literacka, pisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Stanisława Potockiego,
2004: święcenia kapłańskie,
2005-2014: Studia na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie,
2006/2007: Półroczny pobyt w Jerozolimie i studia na Hebrew University,
2010: licencjat nauk biblijnych, uzyskany na PIB w Rzymie na podst. pracy: Il significato del verbo apostellō nel Vangelo secondo Marco, napisanej pod kierunkiem prof. K. Stocka SJ,
2011: licencjat z nauk orientalnych, uzyskany na PIB w Rzymie na podst. pracy: Le citazioni bibliche nell’omelia di Shenute: „Ad Philosophum Gentilem”, napisanej pod kierunkiem prof. Ph. Luisier SJ.
2014: doktorat z nauk orientalnych, uzyskany na PIB w Rzymie na podst. pracy: Il Proto-Isaia in copto-saidico. Edizione critica sulla base di sa 52 (M 586) e di altri testimoni, napisanej pod kierunkiem prof. Ph. Luisier SJ.

 

Obecna pozycja:
Adiunkt przy Katedrze Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej, Wydział Teologii, KUL (2014-teraz)

 

Zainteresowania naukowe:
- językoznawstwo,
- język i literatura koptyjska,
- język egipski,
- Ewangelie synoptyczne,
- literatura międzytestamentalna.

 

Funkcje akademickie i zawodowe:
- Sekretarz Redakcji The Biblical Annals (2015-teraz),
- Członek zespołu redakcyjnego Analecta Biblica Lublinensia (2014-teraz),
- Sekretarz Rady Wydziału Teologii KUL (2015-teraz).

 

Granty naukowe:
-2017 r., Grant Narodowego Centrum Nauki „Miniatura-1”: Edycja krytyczna i analiza filologiczna pierwszego rozdziału Deutero-Izajasza (Iz 40) na podstawie koptyjskiego manuskryptu sa 52 (M 568) w świetle innych rękopisów koptyjskich dialektu saidzkiego oraz greckiego tekstu Septuaginty.

 

Artykuły:
- “Shenute e le sue citazioni dei Salmi nell'omelia: Ad philosophum gentilem”, The Biblical Annals 62 (2015) 59-79.
- „Koptyjski przekład Iz 1-39 w manuskrypcie sa 52 (M 568) z VIII w.”, The Biblical Annals 62 (2015) 289-305.
- „Harvard Lycopolitan John – kolejne fałszerstwo? Koptyjski manuskrypt w świetle Ewangelii Żony Jezusa i współczesnych badań”, The Biblical Annals 6 (2016) 227-249.
- „Jezus rzekł do nich: Moja żona: znaczenie kontrowersyjnego manuskryptu koptyjskiego w świetle współczesnej wiedzy i polemiki”, Collectanea theologica 86 (2016) 61-83.
- Rec. Giovanni Ibba, Il Vangelo di Marco e l’impuro (Antico e Nuovo Testamento 22; Brescia: Morcelliana, 2014), The Biblical Annals 6 (2016) 141-146.
- Rec. R. Penna, Paolo. Da Tarso a Roma, il cammino di un grande innovatore, (Farsi un idea 236; Bologna 2015) Verbum Vitae 28 (2015) 483-492.
- Rec. Mariusz Rosik, Kodeks Synajski. Biografia (Wrocław: Chronicon 2015), Verbum Vitae 29 (2016) 381-389.
- Rec. D. Muszytowska (red.), Patronka filologii. Rola Biblii w rozwoju edytorstwa, badań językoznawczych i translatorskich (Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2015), Verbum Vitae 30 (2016) 329-336.

 

Referaty na konferencjach:
- 18.09.2014, Koptyjski przekład Iz 1-39 w manuskrypcie z VIII wieku. „52 Sympozjum Biblistów Polskich”, Łódź.
- 24.03.2015, „Jezus rzekł do nich: Moja żona”. Znaczenie kontrowersyjnego manuskryptu koptyjskiego w świetle współczesnej wiedzy i polemiki. „Wiosenne Sympozjum Biblijne”, INB KUL.
- 12.11.2016, Wydarzenie pod Cezareą Filipową (Mk 9,27-33) i jego znaczenie dla formacji Jezusowego ucznia w Ewangelii wg św. Marka, „Ku lepszemu rozumieniu Pisma świętego”, Myczkowce.
- 30.05.2017, Do takich należy Królestwo Boże – dziecko wzorem dla Jezusowego ucznia (Mk 10,13-16), „Duchowość Ziemi Świętej”, KUL.

Organizacja konferencji międzynarodowej:
- 19-20.10.2016, XII Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne: „Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz?” (Ps 8,5). Antropologia w Piśmie świętym”.

 

Dydaktyka:
- Greka patrystyczna, KUL,
- Krytyka tekstu, KUL,
- Listy apostolskie, KUL,
- Biblia w kulturze, KUL,
- Historia Starego Testamentu, KUL,
- Listy św. Pawła, WSD Rzeszów,
- Pięcioksiąg, WSD Rzeszów,

 

Media:
- Seria programów TV: „Słowo Życia” (TV Trwam),
- Seria programów: „Szukając Słowa Bożego” (Radio Maryja).

Autor: Marcin Zieliński
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2020, godz. 18:38 - Marcin Zieliński