profap_120

 

Dane osobowe

Ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek, prof. zw. KUL. Ur. 24.12.1945 r. w Trzcianie k/Bochni. Matura w 1963 r. w Tarnowie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie w latach 1963-69.
Święcenia kapłańskie 25.05.1969r. Następnie praca duszpasterska w Tuchowie oraz w Krynicy Zdroju. Studia specjalistyczne w KUL (1971-1975) na wydziałach Teologicznym i Humanistycznym uwieńczone magisterium z filologii klasycznej i doktoratem z teologii w zakresie Pisma Św.
W latach 1975-77 studia na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie zakończone licencjatem nauk biblijnych. Od roku 1978 wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. W 1995 habilitacja, od 1996 r. zatrudniony na KUL.
Kierownik Katedry Egzegezy Ksiąg Narracyjnych Nowego Testamentu. Profesor nadzwyczajny KUL (1999). Profesor zwyczajny (2002), stanowisko profesora zwyczajnego KUL (2005). Konsultor Sekcji Nauk Biblijnych Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski (od r. 1996).

-

Inicjator, Przewodniczący Zespołu Redakcyjnego oraz współautor serii tzw. „wielkich komentarzy” do Starego i Nowego Testamentu (Nowy Komentarz Biblijny) wydawanej przez „Wydawnictwo: Święty Paweł - Częstochowa”. Pierwszy tom ukazał się w 2005 r. Dotychczas 13 tomów.
Inicjator, współredaktor i współautor serii komentarzy do Starego i Nowego Testamentu: Podręczny Komentarz Biblijny wydawanej przez „Wydawnictwo Biblos - Tarnów”. Pierwszy tom ukazał się w 2009. Dotychczas 3 tomy.
Inicjator i współautor serii: Życie Jezusa w egzegezie i ikonografii. Pierwszy tom ukazał się w 2005. Dotychczas 4 tomy (dwa pierwsze: „Wydawnictwo KUL - Lublin”, dwa ostatnie: „Wydawnictwo Biblos - Tarnów”)
Inicjator i redaktor naczelny periodyku biblijno-teologicznego Scripturae Lumen: tom pierwszy - Wydawnictwo KUL – Lublin.tom drugi - wyd. Byblos - Tarnów.

 

Obszar zainteresowań naukowych:

Egzegeza Ewangelii, egzegeza patrystyczna.

Ważniejsze publikacje książkowe:

Arystoteles, O Świecie. Meteorologica (PWN Warszawa 1982, wyd. 2 - 1993); Umocnieni Słowem, tom I-IV (Księgarnia Św. Jacka, Katowice 1986-1989); Wstęp ogólny do Pisma Świętego (Biblos, Tarnów 1994); Człowiek bez Chrystusa w soteriologii Listu Św. Pawła do Rzymian (Biblos, Tarnów 1995); Biblia dla każdego i na każdy dzień. Stary Testament (Pallotinum: Poznań 1995) (przekł. na jez. ukr.: Ђіблія для кожного і на кожен денъ Старий Завіт (Swiczado: Lviv 2005), Paweł Apostoł - Pisma I-II (Biblos, Tarnów 1995-1996); List do Hebrajczyków. Wstęp-przekład-komentarz (RW KUL, Lublin 1999); Ewangelia Umiłowanego Ucznia (RW KUL, Lublin 2000); Ewangelia według św. Jana. Wstęp-przekład-komentarz (RW KUL, Lublin 2000); Ewangelie synoptyczne. 1 - Wprowadzenie ogólne (Biblos, Tarnów 2001); Elementy składniowe biblijnego języka greckiego (Verbum, Kielce 2001); Q - Ewangelia Galilejska (TN KUL, Lublin 2001); Ewangelie synoptyczne. II - Ewangelia według św. Mateusza (Biblos, Tarnów 2002); Ewangelie synoptyczne. III - Ewangelia według św. Marka (Biblos, Tarnów 2002); Gdy Jezus narodził się w Betlejem. Ewangelia Dzieciństwa Jezusa – komentarz biblijno-teologiczny (Wydawnictwo KUL: Lublin 2005) (wyd. ukr. Коли Ісус народився в Вифлеэмі. Євангеліє Дитинства – Богослсловєъко-библіний комэнтар, Swiczado: Lviv: 2007); Ewangelia według świętego Mateusza, rozdz. 1-13. Wstęp – przekład – komentarz, NKB NT I/1 (Święty Paweł: Częstochowa 2005); Słońce wśród chmur. Ksiądz Redaktor Józef Paciorek – męczennik Oświęcimia (Biblos: Tarnów 2006); Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Mateusza. Komentarz biblijno-teologiczny (Wydawnictwo KUL: Lublin 2007); Ewangelia według świętego Mateusza, rozdz. 14-28. Wstęp – przekład – komentarz, NKB NT I/2 (Święty Paweł: Częstochowa 2008); Ewangelia według św. Mateusza. Wstęp, przekład, komentarz, PKB NT I/1-2 (Biblos: Tarnów 2009); Tobie mówię, wstań! Cuda Jezusa w Ewangeliach (Biblos: Tarnów 2009); Pan rzeczywiście zmartwychwstał! Nowotestamentalne orędzie o zmartwychwstaniu Jezusa(Biblos: Tarnów 2010).

 

 

 

 

     kliknij ikonę, by zobaczyć więcej ...

 

 

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2012, godz. 10:16 - Stefan Szymik