Pełnił również funkcje m. in. kierownika Katedry Etyki Społecznej i Gospodarczej, przekształconej w Katedrę Katolickiej Nauki Społecznej (w 1981 r.) w latach 1975-1992, kierownika Sekcji Filozoficzno-Społecznej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w latach 1975-1979, kierownika Katedry Filozofii i Etyki Pracy Politechniki Lubelskiej; ponadto w latach 1966-1969 i 1976-1987 wykładał w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym.

 

Ks. prof. Kondziela współorganizował polsko-austriackie i polsko-niemieckie sympozja w zakresie nauk społecznych, z powodzeniem zabiegał o reaktywowanie i reorganizację WNS na KUL. Dzięki jego wysiłkom powstała Sekcja Ekonomii oraz filia wydziału w Stalowej Woli. Wielką zasługą księdza profesora było utworzenie Fundacji Rozwoju KUL.

 

Był członkiem wielu organizacji i instytucji naukowych, m. in. Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, International Peace Research Association, American Academy of Political and Social Science w Filadelfii, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Komitetu Nauk Politycznych PAN, Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie. Ponadto był członkiem "Iustitia et Pax" przy episkopacie Polski.

 

Ks. prof.  Kondziela wielokrotnie wykładał w USA, RFN, Belgii, Kanadzie, Szwecji, Szwajcarii. Brał udział (opiniowanie i wygłoszenie laudacji) w pięciu doktoratach honorowych: kanclerzy - Helmuta Kohla i Willy`ego Brandta, prof. Zbigniewa Brzezińskiego, prezydenta Polski Lecha Wałęsy i premiera Włoch Julia Andreottiego.

 

Jest autorem m. in. takich prac, jak: Filozofia społeczna (Lublin 1972), Badania nad pokojem (Warszawa 1974), Osoba we wspólnocie, Z zagadnień etyki społecznej, gospodarczej i międzynarodowej (Katowice 1987), Existential need of peace, w: Intelektualiści dla pokojowej przyszłości świata (Warszawa1986), Pokój w nauce Kościoła: Pius XII - Jan Paweł II (Lublin 1992). Pisał artykuły, rozprawy naukowe z zakresu filozofii społecznej, katolickiej nauki społecznej, stosunków międzynarodowych zarówno w czasopismach krajowych, jak i zagranicznych.

Zmarł 19 września 1992 r. w Lublinie.

 

* (Źródło: Ryszard Skrzyniarz, w: Księga Wydziału Nauk Społecznych KUL, red. ks. Stanisław Fel, Iwona Niewiadomska, Ryszard Skrzyniarz, Lublin 2016, s. 50-51)

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2021, godz. 13:13 - Maria Mazurek-Olszowa