profjk_120_01

Dane osobowe

Ks. prof. dr hab. Józef Kudasiewicz ur. 23.07. 1926 r. Kijach (woj. kieleckie). Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach w latach 1947-52.

W 1952 r. rozpoczął studia specjalistyczne z biblistyki na KUL. Stopień doktora teologii uzyskał w 1957 r. (promotor ks. prof E. Dąbrowski). W latach 1958-61 studiował na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat nauk biblijnych (1959) oraz candidatus ad doctoratum (1960); Był świadkiem zapowiedzi Soboru Watykańskiego II przez Jana XXIII oraz z wielkim zainteresowaniem śledził słynną polemilkę biblijną między Uniwersytetem Lateraneńskim a Papieskim Instytutem Biblijnym.

Po powrocie do Polski (1961) został zatrudniony na KUL-u i w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Habilitował się z teologii św. Łukasza ("Rola Jeruzalem w działalności zbawczej Jezusa") w 1971 r.; Stanowisko docenta otrzymał w 1972 r., Tytuł profesora nadzwyczajnego - 1979, profesora zwyczajnego - 1989; Zatrudniony przy Katedrze Teologii Biblijnej Nowego Testamentu na KUL jako profesor emeritus do 2001. Ks. Profesor zmarł dn. 16 listopada 2012 r. w Starachowicach.

 

Obszar zainteresowań naukowych:

Ewangelie synoptyczne w aspekcie historycznym, literackim i teologicznym.

Ważniejsze publikacje książkowe:

Ewangelie synoptyczne (Poznań 1969);
Biblia - Historia - Nauka (Kraków 1978, 1987);
Ewangelie synoptyczne dzisiaj (Warszawa 1986) - tłumaczenie angielskie tej książki opracowane przez Paulistów w Nowym Jorku (1996);
Teologia ewangelii synoptycznych (Lublin 1986);
Jezus historii a Chrystus wiary (Lublin 1987);
Matka Odkupiciela (Kielce 1991; wyd. 2, 1996);
Teologiczno-praktyczny wstęp do Pisma św. (Lublin 1993-1995) - tłumaczenie ukraińskie (Lwów 1994);

Odkrywanie Ducha Świętego (Kielce 1998);

Ewangelie synoptyczne dzisiaj (Warszawa 1999 - wydanie rozszerzone i poprawione);

Rok Boga Ojca (Kielce 1999), współautor - ks. H. Witczyk;

Nowe tajemnice Różańca Świętego (Ząbki 2002);
Biblijna droga pobożności maryjnej (Kielce 2002);
Spotkanie z Jezusem w tajemnicy paschalnej (Kielce 2003);
Pan, Opoka moja. Medytacje biblijne (Kielce 2004);
Ewangelie synoptyczne dzisiaj (wyd. 3, Ząbki 2006);
Oto Matka Twoja (Kielce 2007);
Różaniec Dziewicy Maryi (Kielce 2007; wyd. 2, 2010);

Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji (Kielce 2011), współautor - ks. H. Witczyk;

Powołanie do służby (Lublin 2011).

 

Inne zainteresowania:

Obok zainteresowań ściśle naukowych zajmuje się z zamiłowaniem biblistyką stosowaną: Biblia w katechezie, kazaniu, literaturze, na Soborze. Owocem tych zainteresowań były liczne publikacje, komentarze soborowych dokumentów (szczególnie KK i KO) oraz dzieło zbiorowe: "Biblia w nauczaniu chrześcijańskim" (Lublin 1991 ), którą ks. bp A. Nossol nazwał "współczesnym kluczem do otwierania wiernym biblijnego skarbca (Wstęp, s.5).

Kluczowym pisarzem jest św. Łukasz, ulubioną formą wypowiedzi i komunikacji homilia mówiona żywym słowem lub spisana.

Autor: Krzysztof Mielcarek, Stefan Szymik
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2012, godz. 16:36 - Stefan Szymik