e-mail: miroslaw.wrobel@kul.pl

 

Ks. Mirosław Stanisław Wróbel, ur. 18.07.1966 r. w Kędzierzynie-Koźlu, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych, kierownik Katedry filologii biblijnej i literatury międzytestamentalnej w Instytucie Nauk Biblijnych, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, kierownik Kursu Formacji Biblijnej, dyrektor i redaktor naukowy projektu „Biblia Aramejska”, zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.

Hobby: Muzyka klasyczna, poezja, judaistyka, podróże szlakami biblijnymi, tenis i pływanie.

Dewiza życiowa: W mocy Ducha Świętego nie ma rzeczy niemożliwych.

 

I. Wykształcenie:

 

1981-1985: I Liceum Ogólnokształcące (profil biologiczno-chemiczny) w Kędzierzynie-Koźlu

1985-1991: Studia filozoficzno-teologiczne w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie

1991: Magisterium z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Praca pt. Noogeneza w twórczości Juliusza Słowackiego (promotor: ks. prof. Czesław S. Bartnik)

1991: Święcenia kapłańskie w Archikatedrze Lubelskiej

1992-1994: Specjalistyczne studia licencjackie z teologii biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

1995-1998: Specjalistyczne studia licencjackie z nauk biblijnych na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie

1996/1997: Studia archeologiczno-językowe na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie

1998: Licencjat z nauk biblijnych na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Praca pt. Birkat ha-Minim and the Separation Between Judaism and Christianity (o. prof. Reiner Neudecker SJ)

1998-2003: Specjalistyczne studia doktoranckie z nauk biblijnych w École Biblique et Archéologique Française w Jerozolimie

1999: Doktorat z teologii biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Praca pt. Aposynagogos – ekskomunika judeochrześcijan z Synagogi – J 9,22; 12,42; 16,2 (promotor: o. prof. Hugolin Langkammer OFM)

2003: Doktorat z nauk biblijnych w École Biblique et Archéologique Française w Jerozolimie. Praca pt. Who are the father and his children in Jn 8:44? The literary, historical and theological analysis of Jn 8:44 and its context (promotorzy: prof. Marie Émile Boismard OP – Luc Devillers OP

2005: Habilitacja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Praca pt.: Antyjudaizm a Ewangelia według św. Jana. Nowe spojrzenie na relację czwartej Ewangelii do judaizmu, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005.

2006: Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2015: Profesura na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Praca pt.: Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015.

2017: Zatrudnienie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na stanowisku profesora zwyczajnego

 

II. Zainteresowania naukowe:

 

Pisma Janowe

Języki starożytne (hebrajski, aramejski, syryjski, grecki, łacina)

Relacje pomiędzy judaizmem i chrześcijaństwem

Literatura rabiniczna

Targumy – projekt: Biblia Aramejska

Manuskrypty z Qumran

Apokaliptyka żydowska

Apokryfy Starego i Nowego Testamentu

Pisma gnostyckie

 

 

III. Funkcje akademickie i zawodowe:

 

Kierownik Sekcji Nauk Biblijnych KUL

Kierownik Katedry Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej

Prezes Stowarzyszenia „Verbum Sacrum”

Po Kierownik Kursu Formacji Biblijnej  -

Konsultor Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski

Dyrektor i Redaktor Naukowy projektu „Biblia Aramejska”

Kierownik Kursu Formacji Biblijnej KUL

Kolegium Konsultorów Archidiecezji Lubelskiej

Rada Kapłańska Archidiecezji Lubelskiej

Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Lubelskiej

Asystent kościelny Szkoły Formacji Duchowej

Redakcja Memoranda – Pisma Archidiecezji Lubelskiej

Przewodnik po ziemiach biblijnych (Izrael, Egipt, Jordania, Turcja, Grecja)

 

IV. Przynależność do Organizacji:

 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich

Członek zwyczajny Society of Biblical Literature

Członek zwyczajny Catholic Biblical Association

Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich

Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

 

V. Nagrody:

 

2014: Nagroda Rektora KUL za publikację: Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

2014: Wyróżnienie jako „Wydarzenie roku akademickiego 2013/2014 dla publikacji: Targum Neofiti 1. Księga Rodzaju. Tekst aramejski – przekład – aparat krytyczny – przypisy (Biblia Aramejska), Lublin: Gaudium 2014.

2015: Warszawa, Zamek Królewski:  Nagroda Feniksa w kategorii literackiej przyznana przez Kapitułę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich dla publikacji: Targum Neofiti 1. Księga Rodzaju. Tekst aramejski – przekład – aparat krytyczny – przypisy (Biblia Aramejska), Lublin: Gaudium 2014.

2017: Lublin, Zamek Królewski: Nagroda Prezydenta Miasta Lublina za publikację: Targum Neofiti 1. Księga Wyjścia. Tekst aramejski – przekład – aparat krytyczny – przypisy (Biblia Aramejska), Lublin: Gaudium 2017.

2017: Warszawa, Zamek Królewski: Nagroda Feniksa w kategorii literackiej przyznana przez Kapitułę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich dla publikacji: Targum Neofiti 1. Księga Wyjścia. Tekst aramejski – przekład – aparat krytyczny – przypisy (Biblia Aramejska), Lublin: Gaudium 2017.

2018: Nagroda Rektora KUL za publikację: Wprowadzenie do Biblii Aramejskiej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2017.

2021: Warszawa, Pałac Prymasowski: Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka przyznana przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

2021: Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: Srebrny Krzyż Zasługi.

 

VI. Książki naukowe

 

2002:

 1. Synagoga a rodzący się Kościół. Studium egzegetyczno-teologiczne Czwartej Ewangelii(J 9,22; 12,42; 16,2), Kielce: Verbum. Instytut Teologii Biblijnej 2002.

2005:

 1. Antyjudaizm, a Ewangelia według św. Jana. Nowe spojrzenie na relację czwartej Ewangelii do judaizmu, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005.
 2. Who are the father and his children in Jn 8:44? The literary, historical and theological analysis of Jn 8:44 and its context, Paris: Gabalda et Cie 2005.

2009:

 1. Studia z Ewangelii Janowej, Tarnów: Biblos 2009.

2010:

 1. Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz. Nowy Komentarz Biblijny, Częstochowa: Wydawnictwo św. Pawła 2010.

2013:

 1. Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

2014:

 1. Targum Neofiti 1: Księga Rodzaju. Tekst aramejski – przekład – aparat krytyczny – przypisy (Biblia Aramejska), Lublin: Gaudium 2014.
 2. Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1: Księga Rodzaju (wydanie podręczne), Lublin: Gaudium 2014.
 3. Ewangelia według św. Marka. Wprowadzenie – przekład – lektura duchowa, Lublin: Gaudium 2014.

 

2017:

 1. Targum Neofiti 1: Księga Wyjścia. Tekst aramejski – przekład – aparat krytyczny – przypisy (Biblia Aramejska), Lublin: Gaudium 2017.
 2. Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1: Księga Wyjścia (wydanie podręczne), Lublin: Gaudium 2017.
 3. Wprowadzenie do Biblii Aramejskiej, Lublin: Gaudium – KUL 2017.

2019:

 1. Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1: Księga Wyjścia (wydanie podręczne), Lublin: Gaudium 2019.

 

VII. Książki z duchowości biblijnej:

 

2004:

 1. Chwalebna Pasja. Z Jezusem na jerozolimskim szlaku męki ku zmartwychwstaniu, Kraków: Królowa Pokoju 2004.

2013:

 1. Biblijna droga krzyżowa, Lublin: Gaudium 2013.
 2. Biblijne tajemnice różańca, Lublin: Gaudium 2013.

 

2015:

 1. Biblijna droga światła, Lublin: Gaudium 2015.
 2. ‘Moje słowa są Duchem i życiem’ (J 6,63): Rekolekcje biblijne, Kraków: Zgromadzenie Sióstr św. Józefa 2015.

2016:

 1. Miłosierni jak Ojciec. Rozważania biblijne, Lublin: Gaudium 2016.

2017

 1. Redakcja naukowa książki: H. Langkammer, Pismo Święte Starego Testamentu: Księga Pieśni nad Pieśniami, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum 2017.

2018

 

 1. Redakcja naukowa książki: Księgi Ludu Bożego Starego Przymierza: Pięcioksiąg – Prorocy – Pisma. Ujęcie teologiczno-praktyczne, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum 2018.

2019

 1. Redakcja książki: Ks. Grzegorz Pawłowski (Jakub Hersz Griner), Ocaleni z Zagłady, Lublin: Gaudium 2019.
 2. Redakcja naukowa książki: A. Tronina, Biblia Aramejska: Księga Kapłańska, Lublin: Wydawnictwo Gaudium 2019.

2020

 

 1. Redakcja naukowa książki: H. Langkammer, Pismo Święte Starego Testamentu: Księga Syracha, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum 2020.
 2. Redakcja książki: Ks. Grzegorz Pawłowski (Jakub Hersz Griner), Mesjasz światłem i mocą w drodze do nieba, Lublin: Gaudium 2020.

2021

 

 1. Biblijna ikona św. Józefa, Lublin: Gaudium 2021.

 

 

VIII. Komentarze:

 

2005:

 1. List do Efezjan. Wstęp i komentarz. Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2005.
 2. Listy Janowe. Wstęp i komentarz. Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2005.

2008:

 1. Księga proroka Jeremiasza. Wstęp i komentarz. Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa: Edycja św. Pawła 2008.

2014:

 1. „List do Efezjan”, Komentarz teologiczno-pastoralny do Biblii Tysiąclecia, Poznań: Pallotinum 2014, t. III, s. 5-58.

2015:

 1. „Listy św. Jana Apostoła”, Komentarz teologiczno-pastoralny do Biblii Tysiąclecia, Poznań: Pallotinum 2015, t. V, s. 81-128.

2016:

6.„Komentarze do Ewangelii św. Jana”, w: Biblia w liturgii Mszy Świętej. Adwent – Narodzenie Pańskie, red. A. Paciorek – F. Mickiewicz, Częstochowa: Edycja św. Pawła 2016-.

 

IX. Książki pod redakcją:

 

2005:

 1. Redakcja książki: Deus meus et omnia. Księga Pamiątkowa ku czci O. Prof. Hugolina Langkammera, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005.

2010:

 1. Redakcja książki: Apokaliptyka wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.

2011:

 1. Redakcja książki: Biblia a moralność. Dar życia – dar przymierza – odpowiedź człowieka, Lublin: Gaudium 2011.

2012:

 1. Redakcja książki: Ks. Grzegorz Pawłowski (Jakub Hersz Griner), Ocalały z zagłady w służbie Mesjaszowi, Lublin: Gaudium 2012.
 2. Redakcja książki: Ks. Grzegorz Pawłowski (Jakub Hersz Griner), W blasku kapłaństwa i w służbie Mesjaszowi, Lublin: Gaudium 2012.
 3. Redakcja książki: Ks. Grzegorz Pawłowski (Jakub Hersz Griner), W blasku wiary, Lublin: Gaudium 2012.

2014:

 1. Redakcja książki: Laura Rusk, Jak Ci się Auschwitz podoba? Ironia czy cud?, Lublin: Gaudium 2014.
 2. Redakcja książki: Ks. Grzegorz Pawłowski (Jakub Hersz Griner), Rodzina w blasku służby i świętości, Lublin: Gaudium 2014.

2016:

 1. Redakcja książki: Ks. Grzegorz Pawłowski (Jakub Hersz Griner), Droga do świętości, Lublin: Gaudium 2016.

2017:

 1. Redakcja książki: Ks. Grzegorz Pawłowski (Jakub Hersz Griner), Kapłański testament sługi Mesjasza, Lublin: Gaudium 2017.
 2. Redakcja książki: Natchnienie Pisma Świętego. W świetle świadectwa tekstów o nich samych, Lublin: Wydawnictwo KUL 2017.

X. Artykuły naukowe:

 

1999:

 1. “Archeological and Textual Evidence in the Process of Israelite Settlement in Canaan”, w: Czyn człowieka odda mu zapłatę. Księga pamiątkowa ku czci Prof. J. HOMERSKIEGO, red. G.P. Pindurowie, Tarnów: Biblos 1999, s. 98-111.

 

2002:

 1. „Kim jest antropoktonos w J 8,44?”, RT 49 (2002) s. 77-92.
 2. „Bóg w narracji o Józefie (Rdz 37-50)”, w: Kieleckie Studia Teologiczne 1 (2002). Księga pamiątkowa ku czci Prof. J. KUDASIEWICZA, red. W. Sowa, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2002, s. 386-394.

2003:

 1. „‘Żydzi’ w Ewangelii Janowej”, Collectanea Theologica 73 (2003) nr. 1, s. 19-36.
 2. „Jakub, syn Józefa, brat Jezusa”, w: Ossuarium Jakuba, brata Jezusa. Odkrycie, które podzieliło uczonych, red. Z. Kapera, Kraków: The Enigma Press 2003, s. 135-140.

2004:

 1. „’Żydzi’, którzy uwierzyli Jezusowi”, Verbum Vitae 5 (2004) s. 117-126.
 2. „Palestyńska pielgrzymka Piotra naszych czasów śladami pierwszego z Apostołów”, w: Opoka Kościoła Chrystusowego. Bibliści KUL w 25 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II, red. S. Szymik – H.Ordon, Lublin: Wydawnictwo KUL 2004, s. 271-280.
 3. „‘Ojcze… Uwielbij swego Syna, aby Syn uwielbił Ciebie…’ (J 17,1). Początek modlitwy Jezusa jako otwieranie ziemi Niebu (J 17,1-5)”, w: Modlitwa uwielbienia. Homo Orans, red. J. Misiurek - J.M. Popławski – K. Burski, Lublin: Wydawnictwo KUL 2004, s. 101-117.
 4. „Profesor Marie-Émile BOISMARD - biblista z wielką pasją”, RBL 2 (2004) s. 137-139.

2005:

 1. „‘Tekst zachodni’ Ewangelii św. Jana i jego świadectwa”, w: Dobrze , sługo dobry…” (Mt 25,21), red. K. Mielcarek, Kielce: Verbum. Instytut Teologii Biblijnej 2005, s. 227-236.
 2. „Błogosławieństwo ‘prześladowanych (Mt 5,10)”, RT 52 (2005) s. 55-66.
 3. „Aramejski koloryt J 8,44 i jego kontekstu”, w: Oto idę. Księga Pamiątkowa dla Biskupa Profesora Jana Bernarda Szlagi w 65. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Warszawa: Vocatio 2005, s. 475-479.
 4. „Janowi Ioudaioi w ujęciu narratywnym”, w: Język Biblii. Od słuchania do rozumienia, red. W. Pikor, Kielce: Verbum. Instytut Teologii Biblijnej 2005, s. 90-99.
 5. „Dziękuję Bogu mojemu, z powodu każdego waszego wspomnienia - zawsze w każdej mojej modlitwie… (Flp 1,3n)”, w: Modlitwa dziękczynienia. Homo Orans, red. J. Misiurek – J.M. Popławski – K. Burski, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005, s. 19-29.
 6. “Who is the liar in Jn 8:44?”, w: Żyjemy dla Pana. Księga Pamiątkowa dedykowana           S. Profesor Ewie Józefie Jezierskiej OSU w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Rosik, Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny 2005, s. 751-758.
 7. „The Father in Jn 8:44 – Demiurge, Devil or Cain?”, w: Deus meus et omnia. Księga Pamiątkowa ku czci O. Prof. Hugolina Langkammera, red. M.S. Wróbel, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005, s. 451-461.
 8. „Polemika Jezusa z ‘Żydami’ w Ewangelii Janowej”, w: Studia Diecezji Radomskiej, red. K. Badeński – J. Kucharski – Z. Niemirski, Radom: Radomskie Wydawnictwo Diecezjalne AVE, t. 7., 2005, s. 221-228.
 9. „Pisma qumrańskie a Ewangelia Janowa”, Collectanea Theologica 75 (2005) nr 3, s. 55-61.

2006:

 1. „Lektura Ewangelii św. Mateusza w kontekście prześladowanej wspólnoty”, w: ‘Bóg jest Miłością’ (1 J 4,16). Studia dla Księdza Profesora Józefa Kudasiewicza w 80. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Warszawa: Vocatio 2006, s. 429-440.
 2. „Pielgrzymka do Ziemi Świętej – zrealizowane marzenie Jana Pawła II”, w: Joannes Paulus II – In Memoriam. Księga Pamiątkowa Stowarzyszenia Biblistów Polskich ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II, red. W. Rostowski, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2006, s. 457-465.
 3. „Przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy naszym winowajcom” (Mt 6,12),   w: Modlitwa przebłagania. Homo Orans, red. J. Misiurek – J.M. Popławski – K. Burski, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 29-37.
 4. „Sylwetka naukowa prof. dra hab. Hugolina Langkammera OFM”, Roczniki Teologiczne 53, zeszyt 1 (2006) s. 113-118.
 5. „Birkat ha-Minim and the Process of Separation between Judaism and Christianity”, The Polish Journal of Biblical Research vol. 5, no. 2 (2006) p. 99-120.

2007:

 1. „Uczniowie z Emaus w drodze z Jerozolimy śmierci do Jerozolimy życia” Pastores 35 (2007) s. 7-14.
 2. „Rola Biblii w mariologii Jana Pawła II”, w: Mariologia Jana Pawła II. Problem interpretacji – sposób recepcji, red. S.C. Napiórkowski - K. Pek. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 15-28.
 3. „Bóg objawiający sie  synom Abrahama w świetle konstytucji Dei verbum”, w: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, red. I.S. Ledwoń - K. Kaucha - Z. Krzyszowski - J. Mastej - A. Pietrzak. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 1063-1071.
 4. „Anti-Judaism and Jn 8:44”, Ethos and Exegesis, red. A. Malina, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2007.
 5. „‘Ja i Ojciec jedno jesteśmy’ (J 10,30). Chrystologia Ewangelii św. Jana wobec żydowskiego monoteizmu”, w: Jezus jako Syn Boży w Nowym Testamencie i we wczesnej literaturze chrześcijańskiej, Analecta Biblica Lublinensia 1, red. H. Drawnel, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 53-62.
 6. „Janowa wizja kapłaństwa Chrystusa i Jego uczniów (J 17)”, Verbum Vitae 12 (2007) s. 73-90.

2008:

 1. „Jn 8:44 – locus classicus of John’s anti-Judaism?”, w: Bible et Terre Sainte. Mélanges Marcel Beaudry, red. J.E. Aguilar et al., New York: Peter Lang 2008, s. 257-270.
 2. „Modlitwa prośby w ujęciu biblijnym”, w: Modlitwa przebłagania. Homo Orans, red. J. Misiurek – J.M. Popławski – K. Burski, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008,
 3. „Znaczenie formuły Birkat ha-Minim w procesie rozdziału Synagogi od Kościoła”, Collectanea Theologica, 78 (2008) nr 2, s. 65-80.
 4. „Obraz Boga Ojca”, Teologia Nowego Testamentu. Dzieło Janowe, t. II, red. M. Rosik, Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 2008, s. 11-38.
 5. „Poezja i teologia Hymnu o miłości (1 Kor 13,1-13)”, Przybliżyło się Królestwo Boże. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Romana Bartnickiego w 65 rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2008.
 6. „Władza w Ewangelii św. Jana”, Verbum Vitae 14 (2008) s. 135-152.
 7. „Zasady katolickiej interpretacji tekstów biblijnych”, Obecność Biblii w katechezie, red. H. Słotwińska, Lublin: Gaudium 2008, s. 57-73.
 8. „Dwa dary Ukrzyżowanego: Maryja i Duch (J 19,25-37)”, Salvatoris Mater, 38 zeszyt 2 (2008) s. 31-44.

2009:

 1. „Zwój Miedziany (3Q15) jako enigma i wyzwanie”, Qumran pomiędzy Starym i Nowym Testamentem, red. H. Drawnel – A. Piwowar, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 95-104.
 2. „Charakterystyka i znaczenie qumrańskiego Zwoju Psalmów (11Q5)”, In Persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Cz.S. Bartnika, t. I, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009               s. 101-110.
 3. „Faryzeusze i saduceusze wobec zmartwychwstania”, Verbum Vitae 15 (2009) s. 143-154.
 4. „Idea królestwa Bożego w Psalmach Salomona (Ps 17-18)”, Królestwo Boże. Dar i nadzieja, red. K. Mielcarek, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 41-48.
 5. “The ‘Western Text’ and its chief witnesses in the Gospel of John”, Roczniki Biblijne, 1(56) (2009) s. 35-45.
 6. „Ludzka „miara” i „diaboliczny” rys grzechu początku (MD 9)”, Mulieris Dignitas. Promieniowanie kobiecości, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 249-255.
 7. „Chrześcijańska lektura Biblii Hebrajskiej”, Słowo Boże w życiu i misji Kościoła, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 297-307.
 8. „Uniwersalizm zbawczej ekonomii: Słowo, Mądrość, Duch”, Stary Testament a religie, red. I.S. Ledwoń, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 125-136.

2010:

 1. „Lectio Divina Mt 25,31-46 jako przykład modlitwy liturgicznej”, Modlitwa liturgiczna, Homo Orans t. IX, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 159-168.
 2. „The Polemic in Jn 8:31-59 in the Context of Jewish and Christian Literature”, Roczniki Biblijne 2, 57 (2010), s. 15-26.
 3. „Święty Paweł w kontekście świata żydowskiego, greckiego i rzymskiego”, Roczniki Biblijne 2, 57 (2010), s. 153-163.
 4. „Znaki końca czasów w Apokalipsie Ezdrasza (4 Ezd)”, Apokaliptyka wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa, red. M.S. Wróbel Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 133-141.
 5. „ ‘Żydzi’ Janowi jako klucz interpretacyjny w głębszym rozumieniu historii i teologii czwartej Ewangelii”, Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. K. Pilarczyk, Kraków: Antykwa 2010, s. 47-61.
 6. „Krzyż – narzędzie hańby czy chwały?”, Krzyż – Kryzys – Cierpienie, Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym nr 2 (107) 2010, s. 29-36.

2011:

 1. „Pragnienie Boga i pragnienie człowieka (J 4,5-42)”, Veritatem in Caritate. Księga Jubileuszowa z okazji 70. urodzin ks. bp prof. Jana Śrutwy, red. W. Depo et. al, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 363-370.
 2. „Wierzyć, czyli przyjmować”, Pastores 50 (2011), s. 7-14.
 3. „Ukrzyżowany Mesjasz – od tekstu biblijnego do odpowiedzi człowieka XXI w.”, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich, nr 8 (2011), s. 325-336.
 4. „Modlitwa Anny (1 Sm 2,1-10) jako prototyp ‘Magnificat’ Maryi (Łk 1,46-55)”, Modlitwa wspólnotowa i indywidualna. Homo Orans, t. 10, Lublin: Wydanictwo KUL 2011, s. 9-16.
 5. „Zapowiedź wspólnoty z Bogiem w Starym Przymierzu”, Powołani do komunii z Bogiem i człowiekiem, red. A. E. Klich, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2011, s. 11-25.
 6. „Duch Boży w Starym Przymierzu”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga Pamiątkowa dla ks. prof. W. Chrostowskiego w 60 rocznicę urodzin, t. 3, red. B. Strzałkowska, Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2011, s. 1577-1586.
 7. „Duszpasterstwo biblijne w Archidiecezji Lubelskiej : perspektywy i wyzwania”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga Pamiątkowa ku czci ks. prof. bp Z. Kiernikowskiego, red. W. Chrostowski, Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2011, s. 468-474.
 8. „Moralność wspólnoty qumrańskiej”, Moralność objawiona w Biblii, red. W. Pikor, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 111-121.
 9. „Znaczenie i obchody Święta Namiotów w starożytnym Izraelu”, Scripta Biblica et Orientalia 3 (2011), s. 99-107.
 10. „Zagadnienie starości w literaturze międzytestamentalnej”, Vox Patrum 31 (2011), t. 56, s. 241-247.
 11. „Jezus Janowy jako Objawiciel oblicza Ojca”, Verbum Vitae 20 (2011), s. 191-203.
 12. „Objawienie, zbawienie i wiara w Nowym Testamencie. Perspektywa semantyczna”, Nowy Testament a religie, red. I.S. Ledwoń, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 149-164.

2012:

 1. „Krytyka tekstologiczna i historyczna passusów Talmudu o Jezusie i chrześcijaństwie”, Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych. Perspektywa historyczna, społeczna, religijna i dialogowa, Estetyka i Krytyka nr 27 (3/2012), red. K. Pilarczyk – A. Mrozek, Kraków: Uniwersytet Jagieloński 2012, s. 15-50.
 2. „Duch Święty a wiara Jezusa i apostołów”, Omnia transeunt – Caritas manet, FS Prof. W. Głowa, red. H. Słotwińska et.al, Lublin 2012, s. 703-712.
 3. „‘A Twoja duszę przeniknie miecz’ (Łk 2,35). Wspólnota losu Maryi i Jezusa”, Salvatoris Mater 14 (2012), s. 11-19.
 4. „Bóg przemawiający w misterium swego milczenia (Mt 27,46)”, Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja Apostolska Verbum Domini w refleksji biblijno-teologicznej, red. B. Migut –A. Piwowar, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s. 43-54.
 5. „Modlitwa Dnia pokuty (Ne 9)”, Verbum Vitae 22 (2012), 47-58.

2013:

 1. „Motywy i formy żydowskich prześladowań pierwotnego Kościoła (I-II w. po Chr.)”, The Biblical Annals 3, z. 2 (2013), s. 421-438.
 2. „Czy w źródłach rabinicznych znajduje się antyewangelia?”, Zbornik religionistickych a sociologickych studii 1 (2013) Rocnik III, s. 7-18.
 3. „Biblijne inspiracje w twórczości J. Słowackiego”, w: Biblia kodem kulturowym Europy, Analecta Biblica Lublinensia 9, red. S. Szymik, Lublin 2013, s. 137-146.
 4. „John 8:44 as crux interpretum”, Rediscovering John. Essays on the Fourth Gospel in Honour of Frédéric Manns, red. L. D. Chrucpała, Milano: Edizioni Terra Santa 2013, s. 403-421.

2014

 1. „Rabiniczna antyewangelia w kontekście polemiki pomiędzy Synagogą i Kościołem”, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich, r. 11, Warszawa: SBP 2014, s. 429-440.
 2. „The ‘Rabbinic Anti-Gospel in the Context of the Polemic between the Synagogue and Church”, The Person and the Challenges 4 (2014) nr 2, p. 45-59.
 3. „Targum Neofiti (Rdz 1-3)”, Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie. Bog Stwórca, red. A. Paciorek, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2014, s. 571-585.
 4. „Antyewangelia w źródłach rabinicznych”, Veritati et Caritati, t. 2, Kościół i religie niechrześcijańskie, Częstochowa: Regina Poloniae 2014, s. 219-227.
 5. „Św. Paweł w kontekście świata żydowskiego, greckiego i rzymskiego”, Spiritualitas 1 (2014), s. 11-21.
 6. „Eucharystia św. Jana Pawła II w jerozolimskim Wieczerniku”, ‘Pan mój i Bóg mój! Uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli’ (J 20,28-29). Teologia Eucharystii w dobie I Kongresu Eucharystycznego Diecezji Legnickiej, red. P. Kot, Legnica – Bolesławiec: Edytor 2014, s. 115-126.
 7. „Kult Ojca”, Pastores 65 (4) 2014, s. 28-35.
 8. „Terminologia pism rabinicznych w odniesieniu do Jezusa i Jego wyznawców”, Roczniki Humanistyczne 52 (2014), s. 79-92.

2015:

 1. „Synagoga a Kościół. Przeszkody, wyzwania i perspektywy dialogu”, Komentarz teologiczno-pastoralny do Biblii Tysiąclecia, Poznań: Pallotinum 2015, t. V, s. 309-324.
 2. „Koncepcja grzechu i jego odpuszczenia we wspólnocie z Qumran”, Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa, red. K. Mielcarek, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, s. 31-40.
 3. „‘I skłoniwszy głowę, przekazał ducha’ (J 19,30). Duch Święty jako dar umierającego Pana”, Gloriam praecedit humilitas (Prz 15,33). Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 70. Rocznicę Urodzin, red. M. Szmajdziński, Częstochowa: Wydawnictwo Archidiecezjalne „Regina Poloniae” 2015, s. 859-870.
 4. „Ewangelia według św. Jana w świetle targumu Neofiti 1 do Księgi Rodzaju”, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich, r. 12, Warszawa: SBP 2015, s. 439-452.
 5. „‘To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali’ (J 15,17). Wzajemna miłość uczniów Jezusa jako budowanie wspólnoty Kościoła w świetle czwartej Ewangelii”, Biblia et Patristica Thoruniensia 8 (2015), s. 21-30.
 6. „The identity of the Father in Jn 8:44”, Zbornik religionistickych a sociologickych studii 1/2015 Rocnik V, s. 7-19.
 7. „The Crucified Messiah”, Wrocławski Przegląd Teologiczny 23 (2015) nr 2, s. 117-125.
 8. „Świadectwo Jana Chrzciciela w czwartej Ewangelii”, Verbum Vitae 28 (2015), s. 213-233.

2016:

 1. „‘Szczęśliwi, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni’ (Mt 5,4): Smutek i radość wyznawców Chrystusa w wymiarze doczesnym i eschatologicznym”, Radość Ewangelii: Biblijne źródła chrześcijańskiej radości (Analecta Biblica Lubliniensia, t. 12), red. A. Zawadzki, Lublin: Wydanictwo KUL 2016, s. 39-49.
 2. „Proroctwo Mojżesza (por. Pwt 18,15 i Dz 7,37) w kontekście Jezusa z Nazaretu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI”, Jezus z Nazaretu: Poszukiwania chrystologiczne drogą wyznaczoną przez Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, red. J. Królikowski, P. Łabuda, A. Michalik, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2016, s. 19-29.
 3. „Ukrzyżowany Mesjasz w tradycji żydowskiej, pogańskiej i chrześcijańskiej”, Veritas in caritate. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Andrzeja Szostka MIC, red. M. Tkaczyk – M. Krupa – K. Jaworski, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, s. 571-580.
 4. „Relacje między Kościołem Janowym a judaizmem rabinicznym w świetle najnowszych badań”, Studia Nauk Teologicznych PAN 11 (2016), s. 13-31.
 5. „Biblijny wymiar Roku Jubileuszu Miłosierdzia w świetle bulli papieża Franciszka Misericordiae vultus”, Miłosierny i sprawiedliwy. W kręgu miłosierdzia Bożego, red. P. Łabuda – L. Rojowski, Tarnów: Biblos 2016, s. 45-55.
 6. „Wartosć badań nad Biblią dla formacji duchowej człowieka”, Pokładamy nadzieję w Kościele, red. D. Mielnik, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, s. 69-81.
 7. „Znaczenie i funkcja kobiety w małżeństwie w świetle źródeł rabinicznych”, ‘Niewiastę dzielną kto znajdzie’ (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia, red. A. Kubiś – K. Napora, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, s. 447-456.
 8. „Jezus i Samarytanka – droga do wiary w Jezusa jako Proroka, Mesjasza i Zbawiciela (J 4,5-42)”, w: Scrutamini Scripturas (J 5,39). Księga Jubileuszowa dla Księdza Biskupa Andrzeja W. Suskiego w 75. Rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski – D. Kotecki, Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2016, s. 493-502.
 9. „The History and Theology of John’s Community excluded from the Synagogue”, w: ‘Miłujcie waszych Nieprzyjaciół’ (Mt 5,44). Chrześcijanie wobec prześladowań, red. C. Korzec, Szczecin: Zapol 2016, s. 153-171.
 10. „The Gospel According to St. John in the Light of Targum Neofiti 1 to the Book of Genesis”, Biblia et Patristica Thoruniensia 9 (2016), p. 115-130.

2017:

 1. „Theological Concept of the Fourth Gospel in the Context of Jesus’ Glorification Prayer (Jn 17,1-5)”, The Person and the Challenges 7 (2017) nr 1, p. 223-242.
 2. “The Aramaic Bible as a Translation of the Word of God in the Synagogal Liturgy”, in: Ways to Religion, ed. A.R. Knapik, K. Buczek et al., Wrocław – Washington, D.C.: Wyższa Szkoła Filologiczna, Polska Akademia Nauk & International Communicology Institute 2017, p. 211-226. 

2018:

 1. „Jezus i chrześcijanie w Talmudzie”, w: Historia – Wiara – Nauka. Źródła poznania Jezusa Chrystusa, red. P. Artemiuk, Płock: Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce - Płocki Instytut Wydawniczy 2018, s. 167-184.
 2. „Znaczenie targumów w argumentacji fundamentalnoteologicznej”, w: w: Historia – Wiara – Nauka. Źródła poznania Jezusa Chrystusa, red. P. Artemiuk, Płock: Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce - Płocki Instytut Wydawniczy 2018, s. 185-202.
 3. Recenzja naukowa w The Biblical Annals t. 8 nr 3 (2018), s. 479-483: Ks. Tomasz Siemieniec, Teologiczna rola „ludzi” (hoi anthropoi) w Apokalipsie Janowej, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2018.
 4. „Tradycje targumiczne a Nowy Testament”, w: Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Warszawa: SBP 2018, s. 403-413.
 5. „The Influence of Isaiah on Jewish and Christian Liturgies”, in: The Unperceived Continuity of Isaiah, ed. J.H. Charlesworth, London – New York: T&TClarc 2018, p. 186-201.
 6. „Historia i teologia czwartej Ewangelii w świetle „Żydów” Janowych”, Colloquia Theologica Ottoniana 1 (2018), s. 107-145.

2019:

 1. „«Oto człowiek«: antropologia i teologia w procesie Jezusa przed Piłatem (J 18,28 – 19,16)”, w: Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? (Ps 8,5). Antropologia w Piśmie Świętym, red. T. Bąk, Lublin: Wydawnictwo KUL 2019, s. 126-135.
 2. „Znaczenie argumentacji Celsusa podważającej prawdę Pisma Świętego dla wczesnego chrześcijaństwa”, w: Omnium Artifex Docuit Me Sapientia. Księga Pamiątkowa dla Księdza Doktora Stanisława Jankowskiego SDB w 75 rocznicę urodzin, red. D. Sztuk, Warszawa: Vocatio 2019, s. 252-261.
 3. „Matka i Duch Święty jako Dar Ukrzyżowanej Miłości dla Kościoła”, w: Dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół (Kol 1,24). Księga Pamiątkowa Księdza Profesora Antoniego Paciorka z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa, red. G.M. Baran, Częstochowa: Edycja św. Pawła 2019, s. 491-503.
 4. “Biblical Studies in Poland in the Context of Current Tendencies”, The Biblical Annals 9 nr 4 (2019), p. 771-830.

2020

 1. „Współczesne zasady interpretacji Biblii w Kościele”, w: Biblia i bibliodrama w nowej ewangelizacji, red. M. Kowalczyk, B. Chrudzimska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW 2020, s. 29-39.
 2. “The Eschatological Spirituality of ‘the Sons of Light’ in Qumran”, Verbum Vitae 37/2 (2020) p. 347-363.
 3. “Love in Mourning: The Gospel of Love and Presence (John 11:1-45)”, in: Dignity in Suffering – Closeness in Dying – Love in Mourning: Interdisciplinary Study, ed. C. Ciccarino, M. Kalinowski et al., Lublin – Kraków – South Orange: Towarzystwo Naukowe KUL – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II – Seton Hall University 2020, p. 201-210.
 4. „Eucharystia w życiu wspólnoty Janowej”, w: Nullum referenda gratia maius est officium. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Jerzemu Pałuckiemu z okazji 65-lecia urodzin i 30-lecia pracy naukowej, red. M. Szram, M. Wysocki, Lublin: Wydawnictwo KUL 2020, s. 421-430. 

 5.  

  „Maryja na kartach biblijnych jako wzór kobiecości”, w: Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły (Prz 31,10). Sympozjum o kobiecie, red. A. Kaszubowska, Piaseczno: Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza 2020, s. 11-24.

  2021

 6. „Biblia Aramejska jako przekład słowa Bożego w liturgii wyznawców judaizmu”, w: Zarzućcie sieci. Księga jubileuszowa dedykowana Biskupowi Zbigniewowi Kiernikowskiemu, red. P. Kot, Legnica: Diecezjalne Centrum Edukacyjne 2021, s. 453-468.

 7.  

  „Historia i teologia wspólnoty Janowej wykluczonej z Synagogi”, w: Kogo szukasz? (J 20,15). Księga Pamiątkowa dla ks. prof. Henryka Witczyka w 65. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, M. Kowalski, Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2021, s. 721-740.

 8.  

  „Eschatologia w ujęciu Biblii aramejskiej”, w: Dobrze jest dziękować Panu (Ps 92,2). Księga Jubileuszowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 70. rocznicę urodzin, red. J. Kręcidło, B, Strzałkowska, Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2021, s. 788-795.

 9.  

  „Ojcowski wpływ św. Józefa na osobę Jezusa i Jego zbawcze dzieło”, Ateneum Kapłańskie 177 (2021), s. 436-445.

 

Udział w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych

 

2018

20.03.2018 r. Lublin, KUL. Wiosenne Dni Biblijne: „Gniew Boga, gniew człowieka” Wygłoszenie referatu: „Gniew Boga w targumach”.

25-26.04.2018 r. Watykan, Papieska Akademia Nauk. Udział w obchodach 100-lecia istnienia KUL.

15.05.2018 r. Lublin, Trybunał Koronny. Ogłoszenie ks. Infułata Grzegorza Pawłowskiego – Honorowym Obywatelem Miasta Lublina. Wygłoszenie laudacji.

16.05.2018 r. Lublin, KUL. Promocja książki „Wprowadzenie do Biblii Aramejskiej” - z udziałem apb Stanisława Gądeckiego, rabina Michaela Schudricha, prof. Małgorzaty Nowak-Barcińskiej, dr Pawła Rytela-Andrianika.

24-25.05.2018 r. Ołtarzew, Konferencja międzynarodowa pt. Apostolat biblijny a wyzwania współczesności. Bibliodrama w ewangelizacji. Wygłoszenie referatu: „Zasady katolickiej interpretacji tekstów biblijnych”.

29.05.2018 r. Lublin, KUL. IV Sympozjum z cyklu: „Duchowość Ziemi Świętej”: „Mistrz - uczeń”. Wygłoszenie referatu: „Mistrz i jego uczniowie w Starym i Nowym Testamencie”.

4-5.06.2018 r. Niepokalanów, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej organizowany przez „Civitas Christiana”. Merytoryczne przygotowanie pytań finałowych   i przewodniczenie komisji egzaminacyjnej.

9.06.2018 r. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału Teologii, KUL. Wręczenie Złotego Dyplomu Wydziału Teologii dla ks. abp Zbigniewa Stankiewicza, Metropolity Rygi. Wygłoszenie laudacji.

23-24.10.2018 r., Lublin, KUL. XIV Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne: „Zmartwychwstanie w Biblii i tradycjach pozabiblijnych”.  Organizacja i uczestnictwo.

17.11.2018 r. Szczecin, Uniwersytet w Szczecinie, Szkoła Biblijna „Orędzie i myśl św. Łukasza”. Wygłoszenie wykładu: Eschatologia św. Łukasza.

 

2019

27.02.2019 r. Lublin, KUL. Organizacja i udział w podpisaniu długoterminowej umowy o współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II a Seminarium w Orchard Lake (USA).

6-7.03.2019 r. Uniwersytet w Presovie, Słowacja. Udział w konferencji pt. Eschatologia pism literatury międzytestamentalnej. Wygłoszenie referatu pt. „Eschatologia targumów”.

13.03.2019 r. Lublin, KUL. Udział w konferencji Wiosenne Dni Biblijne pt. „Mężczyzną i kobietą stworzył ich (Rdz 1,27). Płciowość w Biblii”

28.05.2019 r. V Sympozjum z cyklu: „Duchowość Ziemi Świętej”: „Kobieta”. Wygłoszenie referatu: „Maryja na kartach biblijnych jako wzór kobiecości”.

6.06.2019 r. Warszawa, Zamek królewski. Uroczysta gala wręczenia nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka. Wygłoszenie laudacji dla projektu „Biblia Audio”.

12-16.08.2019 r. Domus Galilaeae, Israel. International Congress of Personalism. Wygłoszenie referatu: “The Personal Dimension of Targumic Memra and Johannine Logos”.

16.08-12.09.2019 r. Staż w Ecole Biblique w Jerozolimie. Redakcja monografii pt. „Targumy między Starym a Nowym Testamentem”.

16-18.09.2019 r. 57. Sympozjum Biblistów Polskich, Wigry. Udział i przewodniczenie w panelu dyskusyjnym.

23-26.09.2019 r. Papieski Uniwersytet Urbaniana, Watykan. Udział w warsztatach naukowych i spotkaniu tłumaczy VI wydania Biblii Tysiąclecia.

23-24.10.2019 r. Lublin, KUL. XV Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne: „Signs, Wonders and Mighty Works. God’s Activity in the History of Salvation”.  Organizacja i uczestnictwo.

4.11.2019 r. Lublin, KUL. Promocja III tomu Biblii Aramejskiej: Targum Neofiti 1: Księga Kapłańska. Udział w panelu dyskusyjnym.

14-28.12.2019 r. Seton Hall University (Newark, USA) – kwerenda naukowa.

 

2020

 

16-17.01.2020 r. Instytut Kultury Europejskiej, Gniezno. XXIII Ogólnopolski Dzień Judaizmu.  Wygłoszenie referatu: „Świętość w nauczaniu Jezusa i pierwotnego Kościoła”.

 

3-13.02.2020 r. Uniwersytet Betlejem, Palestyna – kwerenda naukowa.

28.09.2020 r. Chełm, Dni Kultury Chrześcijańskiej. Wygłoszenie referatu: „Znaczenie Biblii Aramejskiej dla lepszego rozumienia Starego i Nowego Testamentu”.

 

15-18.10.2020 r. Lublin, KUL. VI Kongres Kultury Chrześcijańskiej. Uczestnictwo.

 

21-22.10.2020 r. Lublin, KUL. XVI Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne: International Conference on the Aramaic Manuscripts of 1 Enoch. Organizacja i uczestnictwo.

 

27.10.2020 r. Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Przewodniczenie Komisji Konkursowej (online).

 

2021

17.03.2021 r. Lublin, KUL. Wiosenne Dni Biblijne pt. „Relacje homoseksualne a zamysł Stwórcy wobec mężczyzny i kobiety”. Uczestnictwo.

 

10.04.2021 r. Piaseczno, Aula Matki Dobrego Pasterza. Udział w Ogólnopolskim Sympozjum „Niewiastę dzielną któż znajdzie…” (Prz 31,10). Wygłoszenie referatu: „Maryja na kartach biblijnych jako wzór kobiecości”.

 

22.09.2021 Uniwersytet w Presovie, Słowacja. Udział w konferencji międzynarodowej pt. „Wyzwania współczesnego Kościoła w kontekście listu apostolskiego Patris corde. Wygłoszenie referatu pt. „Ojcostwo św. Józefa w świetle tekstów biblijnych”.

 

 

XII Wypromowane prace naukowe

 

Prace licencjackie:

 1. Kinga STEFANIAK, Znaczenie i funkcja kobiety w rodzinie żydowskiej, Lublin 2014.
 2. Paulina KOWALIK, Jerozolima jako miasto trzech religii monoteistycznych, Lublin 2014.

 

Prace magisterskie:

 1. Krzysztof SOLIŁO, Nauczanie św. Pawła o doskonałości, Lublin 2007.
 2. Tomasz RADLIŃSKI, Faryzeusz i celnik (Łk 18,9-14). Studium egzegetyczno-teologiczne, Lublin 2008.
 3. Katarzyna MAJOCHA, Jezus jako Król w Janowym opisie procesu przed Piłatem (J 18,28 – 19,16a), Lublin 2008.
 4. Tomasz FLIS, Królestwo Boże w Ewangelii św. Mateusza i w Ewangelii Tomasza. Studium porównawczo-egzegetyczne, Lublin 2008.
 5. Agnieszka WIELGUS, Słowo Wcielone jako pełnia objawienia się chwały Bożej w świetle Prologu Ewangelii Janowej (1,1-18), Lublin 2008.
 6. Joao Carlos Roma Leite RODRIGUES, Pragnienie Boga a pragnienie człowieka w świetle spotkania Jezusa z Samarytanką (J 4,1-26), Lublin 2009.
 7. Magdalena RZYM, Wybraństwo Izraela na podstawie Listu do Rzymian 9-11, Lublin 2009.
 8. Marcin JAROSZ, Duchowość wspólnoty z Qumran w świetle trzech źródeł 1QS, CD, 1QSa, Lublin 2009.
 9. Vijaleta BAROK, Biblijny obraz cierpiącego człowieka na przykładzie Księgi Hioba, Lublin 2009.
 10. Wojciech GŁOWACKI, Dwie drogi życia człowieka. Analiza egzegetyczno-teologiczna Ps 1, Lublin 2010.
 11. Adam JANCZARA, Nadzieja eschatologiczna w wizji doliny wysuszonych kości. Analiza literacka i teologiczna Ez 37,1-14, Lublin 2011.
 12. Mateusz JANUSZEWSKI, Odkrywanie oblicza Boga przez proroka Eliasza w teofanii na górze Horeb. Analiza egzegetyczno-teologiczna 1 Krl 19,1-18, Lublin 2011.
 13. Witold BEDNARZ, Proces niewidomego od urodzenia. Analiza egzegetyczno-teologiczna J 9,1-41, Lublin 2011.
 14. Mateusz TARGOŃSKI, Zmartwychwstanie indywidualne w Dn 12,1-3 i pismach wspólnoty z Qumran, Lublin 2012.
 15. Halina ZELVOVICH, Postać młodzieńca w tajemnej Ewangelii Marka. Analiza porównawcza EwTMk 1 i 2 z ewangeliami kanonicznymi, Lublin 2012.
 16. Ganna PODOLYAN, Postać samarytanki w J 4,1-42, Lublin 2012.
 17. Lyudmyla BELYAK, Postać Maryi w Kanie Galilejskiej (J 2,1-11), Lublin 2012.
 18. Daniel MAZUREK, Prześladowana wspólnota w Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 10,16-23). Studium egzegetyczno-teologiczne, Lublin 2014.
 19. Łukasz WOJTASZEK, Przyjęcie w wierze Jezusa przez Samarytan. Analiza egzegetyczno-teologiczna J 4,39-42, Lublin 2014.
 20. Andrzej Stanisław ZDUNEK, Wierzenia wspólnoty qumrańskiej w świetle utworów niemasoreckich Zwoju Psalmów (11Q5), Lublin 2014.
 21. Krzysztof CZARNECKI, Charakterystyka Księgi Estery w świetle greckich dodatków, Lublin 2014.
 22. Teresa ŁAPUCH, Relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi w Ef 6,1-4, Lublin 2017.
 23. Br. Dawid NAPIWODZKI OFMCap, Nauka Jezusa o bezżeństwie (Mt 19,10-12) w kontekście życia monastycznego wspólnoty z Qumran, Lublin 2018.
 24. Paweł LEONIK SSP, Historyczny, pedagogiczny i kultyczny wymiar Arki Przymierza w narracji o sprowadzeniu Arki do Jerozolimy (2 Sm 6,1-23), Lublin 2018.
 25. Dorota CHWIŁA FMA, Zapowiedź Jezusa o prześladowaniach Jego uczniów w kontekście polemiki pomiędzy Synagogą i Kościołem. Studium historyczno-egzegetyczne, Lublin 2018.

 

Prace doktorskie:

 1. Piotr KOT, Literacko-teologiczne związki tradycji targumicznej o Kainie i Ablu (TN Rdz 4,1-17) z Pierwszym Listem świętego Jana, Lublin 2008.
 2. Mateusz TARGOŃSKI, Arcykapłan Pinchas i jego gorliwość o Boga. Model pobożności w judaizmie Drugiej Świątyni i Nowym Testamencie, Lublin 2018.
 3. Mateusz WYRZYKOWSKI, Reinterpretacja Księgi Kapłańskiej 18,5 i Księgi Powtórzonego Prawa 30,11-14 w Liście do Rzymian 10,4-8. Analiza intertekstualna, Lublin 2020.
 4. Michał POWĘSKA, Sapiencjalne tło chrystologicznych metafor wina, wody i chleba w Ewangelii Janowej. Studium intertekstualne, Lublin 2021.
Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2022, godz. 08:14 - Ewa Kula