Emerytowany wykładowca KUL ks. prof. Zygmunt Zieliński, znany historyk Kościoła, otrzymał Medal Unii Lubelskiej. Wyróżnienie to jest przyznawane przez prezydenta Lublina osobom szczególnie zasłużonym dla miasta w dziedzinie współpracy międzynarodowej, gospodarczej i kulturalnej. Ks. prof. Zieliński został nim odznaczony w uznaniu za wkład i zaangażowanie na rzecz upowszechniania wiedzy i prawdy historycznej, a także za wieloletnią pracę naukową i dbałość o rozwój duchowy pokoleń lublinian. W gronie laureatów tego medalu są m.in.: Romano Prodi, Jerzy Buzek, Norman Davies.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2016, godz. 11:43 - Leszek Wojtowicz