Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II po raz kolejny został laureatem Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów" - 2015 i otrzymał certyfikat "Uczelnia Liderów".

Celem Programu jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz wartościowych ofert na rynku szkolnictwa wyższego, a także wskazywanie kandydatom na studia uczelni kształcących w oparciu o nowoczesne, innowacyjne programy studiów, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

 

Pozytywna decyzja Komisji stanowi dowód uznania dla działań Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ukierunkowanych na rozwijanie edukacji praktycznej studentów, budowanie silnych powiązań Uczelni z rynkiem pracy oraz wprowadzanie innowacyjnych programów studiów, zapewniających studentom osiągnięcie efektów kształcenia o charakterze praktycznym. Eksperci dokonujący oceny Uczelni, na podstawie danych zawartych w ankiecie certyfikacyjnej i innych danych udostępnionych przez Uczelnię, informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także informacji pozyskanych z zewnętrznych źródeł uznali, że Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - po raz kolejny - spełnił określone w regulaminie Programu „Uczelnia Liderów" kryteria uprawniające do uzyskania certyfikatu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencji PRC. Potwierdza to wysoki wynik punktowy przyznany Uczelni oraz wnioski jakościowe z analizy aplikacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, sformułowane przez Recenzentów dokonujących oceny wniosku.


Program „Uczelnia Liderów", realizowany od 2011 roku przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC, służy identyfikowaniu i promowaniu najlepszych polskich uczelni oraz wartościowych ofert na rynku szkolnictwa wyższego, a także wskazywaniu kandydatom na studia uczelni kształcących w oparciu o nowoczesne, innowacyjne programy studiów, zgodnie z potrzebami rynku pracy. Certyfikaty „Uczelnia Liderów" co rok otrzymują szkoły wyższe, które starają się kształcić absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, twórczych, kreatywnych, wyposażonych w szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne.