Kwestor/Główny Księgowy
mgr Elżbieta Wal
 kwestor [at ] kul.pl
 
tel. 81 445 40 50, pok.50, parter, Gmach Glówny

 

 

 

 

 Z-ca Kwestora/Głównego Księgowego                          
Z-ca Kwestora/Głównego Księgowego
 mgr inż. Anna Jakubiec   mgr Magdalena Niezgoda - Szyndela
     
tel. 81 445 40 52, pok.52,   tel. 81 445 42 75, pok.5,
parter, Gmach Główny.   parter, Gmach Główny.

 

                              

                                                                

 

Autor: Monika Lechniak
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2018, godz. 11:47 - Leszek Wojtowicz